60 Sinonim Kata Kabar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 60 sinonim kata 'kabar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kabar

 1. Warta
 2. Arahan
 3. Berita
 4. Cerita
 5. Informasi
 6. Laporan
 7. Maklumat
 8. Memorandum
 9. Pemberitahuan
 10. Pengumuman
 11. Siaran
 12. Surat
 13. Urita
 14. Wara-Wara
 15. Warita
 16. Warkah
 17. Kisah
 18. Amanat
 19. Butir-Butir
 20. Deklarasi
 21. Embaran
 22. Kenyataan
 23. Keterangan
 24. Makrifat
 25. Manifesto
 26. Mualamat
 27. Pemberitaan
 28. Pengetahuan
 29. Permakluman
 30. Pesiaran
 31. Proklamasi
 32. Publikasi
 33. Takrif
 34. Liputan
 35. Masukan
 36. Petunjuk
 37. Jumal
 38. Memo
 39. Nota
 40. Pengaduan
 41. Catatan
 42. Komentar
 43. Notula
 44. Paparan
 45. Pemerian
 46. Penjelasan
 47. Perincian
 48. Pernyataan
 49. Risalah
 50. Ulasan
 51. Uraian
 52. Penerangan
 53. Bahan
 54. Data
 55. Fakta
 56. Buletin
 57. Info
 58. Uar-Uar
 59. Ulasan Pers
 60. Urit
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kabar adalah warta, arahan, berita, cerita, informasi.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Kabar