3 Sinonim Kata Kanta di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 3 sinonim kata 'kanta' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kanta

  1. Lensa
  2. Kaca
  3. Suryakanta
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kanta adalah lensa, kaca, suryakanta.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Kanta