Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Sinonim Istilah Bekerja Sama Di Tesaurus Bahasa Indonesia

gambar bekerja sama ilustrasi

Sinonim bekerja sama - Kata bekerja sama memiliki 56 sinonim. Daftar kata berikut ini adalah sinonim atau persamaan kata bekerja sama.

Daftar Isi


Daftar arti kata bekerja sama

Arti kata bekerja sama adalah melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih
Contoh: Orang tua dan guru harus bekerja sama sama mencegah perkelahian antarpelajar

Daftar sinonim kata bekerja sama

 1. Menyekutui
 2. Menemani
 3. Mengawani
 4. Bermufakat
 5. Berbicara
 6. Bercerung
 7. Berdamai
 8. Berembuk
 9. Bergabung
 10. Berjanji
 11. Berkompromi
 12. Berkongsi
 13. Bermusyawarat
 14. Berpadu-padan
 15. Bersepaham
 16. Bersepakat
 17. Bersetuju
 18. Bersyarikat
 19. Bertenggang
 20. Bertolak
 21. Berkolaborasi
 22. Berangkulan
 23. Sandar-menyandar
 24. Berkomplot
 25. Berekanan
 26. Bermitra
 27. Berserikat
 28. Bergandengan
 29. Berangkaian
 30. Berbimbingan
 31. Berdampingan
 32. Berdekatan
 33. Berjabatan
 34. Berpegangan Tangan
 35. Bertaut
 36. Berantai
 37. Bergala
 38. Berhubungan
 39. Berjalinan
 40. Berkaitan
 41. Berpautan
 42. Bersambungan
 43. Bersangkutan
 44. Bertalian
 45. Bertautan
 46. Bahu-membahu
 47. Bergotong Royong
 48. Tolong-menolong
 49. Bantu-membantu
 50. Bergandeng Tangan
 51. Bergotong-royong
 52. Berpegang Tangan
 53. Bersama-sama
 54. Bersanding Bahu
 55. Bersekutu
 56. Bersendel Bahu

Demikian sinonim atau persamaan kata bekerja sama di Tesaurus Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima