46 Sinonim Kata Kebetulan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 46 sinonim kata 'kebetulan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kebetulan

 1. Bertepatan
 2. Berbarengan
 3. Berbetulan
 4. Bersamaan
 5. Bersesuaian
 6. Bertumbukan
 7. Serempak
 8. Serentak
 9. Simultan
 10. Cocok
 11. Klop
 12. Pas
 13. Sejajar
 14. Selaras
 15. Sepadan
 16. Nyampang
 17. Senyampang
 18. Justru
 19. Sementang
 20. Telanjurkan
 21. Jika
 22. Kalau-Kalau
 23. Sekiranya
 24. Selagi
 25. Sementara
 26. Kebenaran
 27. Bukti
 28. Fakta
 29. Hakikat
 30. Keabsahan
 31. Keaslian
 32. Kejujuran
 33. Kelurusan Hati
 34. Kenyataan
 35. Kesahan
 36. Kesahihan
 37. Validitas
 38. Aktualitas
 39. Izin
 40. Kelonggaran
 41. Konsesi
 42. Pembolehan
 43. Perkenan
 44. Permisi
 45. Persetujuan
 46. Realitas
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kebetulan adalah bertepatan, berbarengan, berbetulan, bersamaan, bersesuaian.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Kebetulan