111 Sinonim Kata Kebolehan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 111 sinonim kata 'kebolehan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kebolehan

 1. Kepintaran
 2. Kecendikiaan
 3. Kecerdasan
 4. Kecerdikan
 5. Kapabilitas
 6. Keahlian
 7. Kecakapan
 8. Kemahiran
 9. Kepandaian
 10. Kepiawaian
 11. Keterampilan
 12. Kompetensi
 13. Ilmu
 14. Pengetahuan
 15. Muslihat
 16. Akal Budi
 17. Akal Busuk
 18. Angkara
 19. Bicara
 20. Dalih
 21. Daya Upaya
 22. Diplomasi
 23. Gaya
 24. Hal
 25. Hasil Pemikiran
 26. Hati Busuk
 27. Helah
 28. Helat
 29. Ikhtiar
 30. Jebakan
 31. Kacung
 32. Kecek
 33. Kecoh
 34. Kelicikan
 35. Kiat
 36. Kunci
 37. Onar
 38. Pendapat
 39. Pertimbangan Akal
 40. Pikiran
 41. Politik
 42. Putar Belit
 43. Rahasia
 44. Resep
 45. Semu Daya
 46. Set
 47. Siasah
 48. Siasat
 49. Stratagei
 50. Taktik
 51. Tipu Daya
 52. Tipu Muslihat
 53. Trik
 54. Cara
 55. Jalan
 56. Usaha
 57. Kemampuan
 58. Daya
 59. Kapasitas
 60. Kekuatan
 61. Kesanggupan
 62. Kinerja
 63. Penguasaan
 64. Kefasihan
 65. Kepakaran
 66. Vak
 67. Kebiasaan
 68. Kualifikasi
 69. Kelebihan
 70. Kehebatan
 71. Keampuhan
 72. Kebisaan
 73. Kecanggihan
 74. Kedahsyatan
 75. Keistimewaan
 76. Kesengitan
 77. Keterlaluan
 78. Keunggulan
 79. Kebijaksanaan
 80. Energi
 81. Harkat
 82. Ketajaman
 83. Tenaga
 84. Akal
 85. Kadar
 86. Kesediaan
 87. Kuasa
 88. Pengaruh
 89. Reka
 90. Tipu
 91. Upaya
 92. Bakat
 93. Anugerah
 94. Fitrah
 95. Karunia
 96. Kodrat
 97. Talen
 98. Talenta
 99. Bekas
 100. Kesan
 101. Tanda-Tanda
 102. Tikas
 103. Alamat
 104. Faal
 105. Gejala
 106. Gelagat
 107. Indikasi
 108. Isyarat
 109. Pertanda
 110. Petunjuk
 111. Sinyal
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kebolehan adalah kepintaran, kecendikiaan, kecerdasan, kecerdikan, kapabilitas.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Kebolehan