34 Sinonim Kata Kelalaian di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 34 sinonim kata 'kelalaian' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kelalaian

 1. Keteledoran
 2. Kealpaan
 3. Kelengahan
 4. Kesembronoan
 5. Kecerobohan
 6. Kebrutalan
 7. Kekurangajaran
 8. Kesalahan
 9. Dosa
 10. Kecacatan
 11. Kecurangan
 12. Kegalatan
 13. Kejahatan
 14. Kekeliruan
 15. Kekhilafan
 16. Kelicikan
 17. Kelupaan
 18. Keluputan
 19. Kenakalan
 20. Kesesatan
 21. Kesilapan
 22. Pelanggaran
 23. Penyelewengan
 24. Penyimpangan
 25. Galat
 26. Taksir
 27. Gaflat
 28. Kekacauan
 29. Kekusutan
 30. Kecuaian
 31. Keabaian
 32. Keasyikan
 33. Kekhayalan
 34. Kelekaan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kelalaian adalah keteledoran, kealpaan, kelengahan, kesembronoan, kecerobohan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Kelalaian