251 Sinonim Kata Kepala di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 251 sinonim kata 'kepala' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kepala

 1. Satu
 2. Mulia
 3. Unggul
 4. Berkelas
 5. Berkualitas
 6. Bermutu
 7. Premium
 8. Mayor
 9. Prima
 10. Utama
 11. Senior
 12. Atasan
 13. Bos
 14. Supervisor
 15. Sirah
 16. Endas
 17. Mustaka
 18. Presiden
 19. Kepala Negara
 20. Ketua
 21. Pemimpin
 22. Komandan
 23. Koordinator
 24. Majikan
 25. Master
 26. Sep
 27. Direksi
 28. Imam
 29. Manggala
 30. Panglima
 31. Pemuka
 32. Rais
 33. Zaim
 34. Pengurus Badan Usaha
 35. Pelopor
 36. Penganjur
 37. Perintis
 38. Pionir
 39. Penghulu
 40. Kadi
 41. Orang
 42. Anak Adam
 43. Keturunan Adam
 44. Individu
 45. Insan
 46. Jiwa
 47. Kapita
 48. Karakter
 49. Manusia
 50. Oknum
 51. Persona
 52. Pribadi
 53. Sosok
 54. Umat
 55. Wong
 56. Bangsa
 57. Bani
 58. Kaum
 59. Suku
 60. Penduduk
 61. Warga Negara
 62. Anak Buah
 63. Pengikut
 64. Permulaan
 65. Alamat
 66. Asal
 67. Asas
 68. Awal
 69. Bakai
 70. Dada
 71. Dasar
 72. Depan
 73. Hulu
 74. Ibtida
 75. Iftitah
 76. Muka
 77. Pangkal
 78. Pendahuluan
 79. Puncak
 80. Sedar
 81. Mal
 82. Ganja
 83. Amir
 84. Pemandu
 85. Pengarah
 86. Datuk
 87. Kamitua
 88. Pasak Negeri
 89. Pengetua
 90. Sesepuh
 91. Tetua
 92. Empu
 93. Tendas
 94. Pejabat
 95. Pembesar
 96. Akal
 97. Pikiran
 98. Kemudi
 99. Setir
 100. Setang
 101. Dayung
 102. Pengelola
 103. Administrator
 104. Manajer
 105. Organisator
 106. Pelaksana
 107. Pelatih
 108. Pemangku
 109. Pemerintah
 110. Pendidik
 111. Pengasuh
 112. Pengawas
 113. Pengurus
 114. Penyelenggara
 115. Wali
 116. Arwah
 117. Atma
 118. Hayat
 119. Nyawa
 120. Psike
 121. Roh
 122. Rohani
 123. Spirit
 124. Sukma
 125. Antusiasme
 126. Api
 127. Dorongan
 128. Gairah
 129. Gelora
 130. Nafsu
 131. Semangat
 132. Vitalitas
 133. Person
 134. Isi
 135. Makna
 136. Maksud
 137. Siratan
 138. Buah Hati
 139. Kekasih
 140. Administratur
 141. Orang Besar
 142. Penggede
 143. Pemegang
 144. Penguasa
 145. Hulubalang
 146. Dulubalang
 147. Kepala Negeri
 148. Atas
 149. Punca
 150. Tangkai
 151. Ujung
 152. Desa
 153. Gagang
 154. Mudik
 155. Pedalaman
 156. Pegangan
 157. Udik
 158. Direktur
 159. Direktris
 160. Eksekutif
 161. Pembimbing
 162. Penasihat
 163. Tanjak
 164. Tengkolok
 165. Superior
 166. Tauke
 167. Bandar
 168. Cukong
 169. Pemodal
 170. Pemilik Modal
 171. Pemilik Uang
 172. Dosen
 173. Guru Besar
 174. Guru
 175. Instruktur
 176. Mentor
 177. Pembina
 178. Penatar
 179. Pengajar
 180. Pengampu
 181. Penggerak
 182. Penggiring
 183. Pengiring
 184. Penunjuk
 185. Penuntun
 186. Penyuluh
 187. Perangkul
 188. Profesor
 189. Tutor
 190. Widyaiswara
 191. Orang Tua
 192. Biang
 193. Asal Mula
 194. Babon
 195. Bibit
 196. Inang
 197. Induk
 198. Indung
 199. Inti
 200. Pati
 201. Pokok
 202. Biang Keladi
 203. Buaya
 204. Ekstrak
 205. Esens
 206. Konsentrat
 207. Sari
 208. Akar
 209. Benih
 210. Pohon
 211. Gubernur
 212. Jenderal
 213. Menteri
 214. Negarawan
 215. Orang Penting
 216. Perdana Menteri
 217. Pesirah
 218. Raja
 219. Sultan
 220. Tua-Tua
 221. Benak
 222. Angan-Angan
 223. Ingatan
 224. Isi Kepala
 225. Khayalan
 226. Logika
 227. Otak
 228. Rasio
 229. Lemak Tulang
 230. Sumsum
 231. Tulang Hitam
 232. Inspektur
 233. Mandor
 234. Nadir
 235. Pemeriksa
 236. Pencegah
 237. Peneliti
 238. Pengamat
 239. Pengawal
 240. Pengontrol
 241. Penilik
 242. Penjaga
 243. Penyelia
 244. Penyelidik
 245. Peronda
 246. Jagoan
 247. Pemrakarsa
 248. Pendorong
 249. Peninjau
 250. Pentolan
 251. Promotor
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kepala adalah satu, mulia, unggul, berkelas, berkualitas.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Kepala