133 Sinonim Kata Kepercayaan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 133 sinonim kata 'kepercayaan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kepercayaan

 1. Keyakinan
 2. Agama
 3. Akidah
 4. Anutan
 5. Din
 6. Dogma
 7. Keimanan
 8. Kredo
 9. Religi
 10. Tasdik
 11. Itikad
 12. Kepastian
 13. Keseriusan
 14. Kesung-Guhan
 15. Keteguhan
 16. Ketentuan
 17. Ketetapan Hati
 18. Tumpuan
 19. Injakan
 20. Pijakan
 21. Tunjal
 22. Batu Loncatan
 23. Sarana
 24. Pangkalan
 25. Basis
 26. Dasar
 27. Landasan
 28. Sendi
 29. Acuan
 30. Referensi
 31. Rujukan
 32. Alasan
 33. Argumen
 34. Premis
 35. Andalan
 36. Harapan
 37. Sandaran
 38. Tulang Punggung
 39. Bantuan
 40. Sokongan
 41. Tunjangan
 42. Tangan Kanan
 43. Ajudan
 44. Asisten
 45. Prinsip
 46. Asas
 47. Etika
 48. Hakikat
 49. Pokok
 50. Rukun
 51. Filsafat
 52. Mandu
 53. Opini
 54. Paham
 55. Pandangan
 56. Pendapat
 57. Pendirian
 58. Sikap
 59. Ajaran
 60. Diktum
 61. Doktrin
 62. Etik
 63. Hukum
 64. Kaidah
 65. Patokan
 66. Pedoman
 67. Iktikad
 68. Iman
 69. Pengakuan
 70. Pegangan
 71. Konvensi
 72. Norma
 73. Jalan Hidup
 74. Pekerjaan
 75. Tiang Penghidupan
 76. Mitos
 77. Dongeng
 78. Mite
 79. Religiositas
 80. Keteguhan Batin
 81. Keteguhan Hati
 82. Kekuatan Batin
 83. Ketaatan
 84. Kebulatan Hati
 85. Maksud
 86. Niat
 87. Kehendak
 88. Kemauan
 89. Kesungguhan
 90. Akaid
 91. Kanon
 92. Contoh
 93. Figur
 94. Ikutan
 95. Jejak
 96. Panutan
 97. Patron
 98. Pelajaran
 99. Teladan
 100. Turutan
 101. Aliran
 102. Keandalan
 103. Kecakapan
 104. Kehebatan
 105. Kejempolan
 106. Kemahiran
 107. Kepandaian
 108. Kesetiaan
 109. Keterampilan
 110. Keunggulan
 111. Jagoan
 112. Jaminan Barang
 113. Unggulan
 114. Agunan
 115. Cagaran
 116. Cengkeram
 117. Gadai
 118. Jaminan
 119. Panjar
 120. Petaruh
 121. Sandar
 122. Tajak Kebat
 123. Akuan
 124. Ikrar
 125. Janji
 126. Sumpah
 127. Ajun
 128. Pembantu
 129. Pendamping
 130. Pengapit
 131. Ketuhanan
 132. Petunjuk
 133. Tuntunan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kepercayaan adalah keyakinan, agama, akidah, anutan, din.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Kepercayaan