31 Sinonim Kata Kesudian di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 31 sinonim kata 'kesudian' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kesudian

 1. Kemauan
 2. Kesanggupan
 3. Kesediaan
 4. Kesiapan
 5. Keikhlasan
 6. Kerelaan
 7. Keizinan
 8. Kebenaran
 9. Azam
 10. Dorongan Hati
 11. Gregat
 12. Harapan
 13. Hasrat
 14. Iktikad
 15. Iradat
 16. Kehausan
 17. Kehendak
 18. Keingin Hati
 19. Keinginan
 20. Kesukaan
 21. Maksud
 22. Nafsu
 23. Pretensi
 24. Semangat
 25. Tujuan
 26. Kebaikan Hati
 27. Kedermawanan
 28. Kejujuran
 29. Kemurahan Hati
 30. Kesucian Hati
 31. Ketulusan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kesudian adalah kemauan, kesanggupan, kesediaan, kesiapan, keikhlasan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Kesudian