249 Sinonim Kata Keterangan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 249 sinonim kata 'keterangan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Keterangan

 1. Ulasan
 2. Analisis
 3. Komentar
 4. Kupasan
 5. Pandangan
 6. Pemandangan
 7. Pembahasan
 8. Pemeriksaan
 9. Penelitian
 10. Pengkajian
 11. Penjelasan
 12. Tafsiran
 13. Tanggapan
 14. Telaah
 15. Uraian
 16. Ceramah
 17. Syarah
 18. Apresiasi
 19. Catatan
 20. Evaluasi
 21. Kritik
 22. Petunjuk
 23. Alamat
 24. Bakat
 25. Gejala
 26. Gelagat
 27. Indikasi
 28. Isyarat
 29. Pertanda
 30. Sinyal
 31. Atribut
 32. Markah
 33. Rambu-Rambu
 34. Tanda
 35. Aba-Aba
 36. Bukti
 37. Bahan
 38. Ciri
 39. Data
 40. Fakta
 41. Informasi
 42. Masukan
 43. Arah
 44. Kaidah
 45. Patokan
 46. Peraturan
 47. Preskripsi
 48. Kompas
 49. Manual
 50. Panduan
 51. Pedoman
 52. Resep
 53. Tip
 54. Advis
 55. Ajaran
 56. Amanat
 57. Bimbingan
 58. Fatwa
 59. Nasihat
 60. Pengarahan
 61. Petuah
 62. Tuntunan
 63. Wejangan
 64. Bisikan
 65. Ilham
 66. Wahyu
 67. Wangsit
 68. Maklumat
 69. Pemberitahuan
 70. Definisi
 71. Eksplanasi
 72. Klarifikasi
 73. Cap
 74. Ikon
 75. Karakter
 76. Kualitas
 77. Lambang
 78. Logo
 79. Pengenal
 80. Sebut-Sebutan
 81. Semboyan
 82. Simbol
 83. Anggai
 84. Faal
 85. Fenomena
 86. Firasat
 87. Tengara
 88. Kode
 89. Sasmita
 90. Alasan
 91. Alibi
 92. Burhan
 93. Dalil
 94. Hujah
 95. Jejak
 96. Kesaksian
 97. Kesan
 98. Trek
 99. Takrif
 100. Arti
 101. Batasan
 102. Interpretasi
 103. Makna
 104. Maksud
 105. Penentuan
 106. Pengertian
 107. Perian
 108. Pernyataan
 109. Pertegasan
 110. Simpulan
 111. Tafsir
 112. Takwil
 113. Eksplikasi
 114. Elaborasi
 115. Ijtihad
 116. Konstruksi
 117. Parafrasa
 118. Pemerian
 119. Takbir
 120. Terjemahan
 121. Khotbah
 122. Pidato
 123. Kenyataan
 124. Saksi
 125. Kiat
 126. Hakikat
 127. Kebenaran
 128. Realitas
 129. Faedah
 130. Hikmah
 131. Kegunaan
 132. Keuntungan
 133. Manfaat
 134. Moral
 135. Nilai
 136. Pelajaran
 137. Signifikansi
 138. Substansi
 139. Tujuan
 140. Butir-Butir
 141. Deklarasi
 142. Embaran
 143. Kabar
 144. Laporan
 145. Makrifat
 146. Manifesto
 147. Mualamat
 148. Pemberitaan
 149. Pengetahuan
 150. Pengumuman
 151. Permakluman
 152. Pesiaran
 153. Proklamasi
 154. Publikasi
 155. Siaran
 156. Wara-Wara
 157. Warta
 158. Liputan
 159. Berita
 160. Jumal
 161. Memo
 162. Nota
 163. Pengaduan
 164. Notula
 165. Paparan
 166. Perincian
 167. Risalah
 168. Peringatan
 169. Teguran
 170. Pitawat
 171. Kenang-Kenangan
 172. Memorandum
 173. Penunjuk
 174. Rujukan
 175. Penerangan
 176. Gambaran
 177. Cerita
 178. Kisah
 179. Lukisan
 180. Sketsa
 181. Cermin
 182. Potret
 183. Refleksi
 184. Representasi
 185. Wajah
 186. Angan-Angan
 187. Asosiasi
 188. Bayangan
 189. Fantasi
 190. Imaji
 191. Khayalan
 192. Rekaan
 193. Antisipasi
 194. Perkiraan
 195. Prakiraan
 196. Prediksi
 197. Curaian
 198. Deskripsi
 199. Bainah
 200. Cena
 201. Kesahihan
 202. Pemakluman
 203. Persiaran
 204. Ketentuan
 205. Rumusan
 206. Evidensi
 207. Statistik
 208. Nas
 209. Biodata
 210. Curriculum Vitae
 211. Riwayat Hidup
 212. Bakal
 213. Benih
 214. Materi
 215. Subjek
 216. Bulan-Bulanan
 217. Incaran
 218. Objek
 219. Sasaran
 220. Target
 221. Amar
 222. Arahan
 223. Instruksi
 224. Mandat
 225. Peninggalan
 226. Perintah
 227. Permintaan
 228. Pesan
 229. Suruhan
 230. Titah
 231. Titipan
 232. Wasiat
 233. Dalih
 234. Argumen
 235. Argumentasi
 236. Asas
 237. Dasar
 238. Kausa
 239. Kilah
 240. Latar Belakang
 241. Pasal
 242. Pertimbangan
 243. Sebab
 244. Akta
 245. Brevet
 246. Piagam
 247. Sertifikat
 248. Sijil
 249. Surat
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim keterangan adalah ulasan, analisis, komentar, kupasan, pandangan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Keterangan