81 Sinonim Kata Kompas di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 81 sinonim kata 'kompas' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Kompas

 1. Petunjuk
 2. Alamat
 3. Bakat
 4. Gejala
 5. Gelagat
 6. Indikasi
 7. Isyarat
 8. Pertanda
 9. Sinyal
 10. Atribut
 11. Markah
 12. Rambu-Rambu
 13. Tanda
 14. Aba-Aba
 15. Bukti
 16. Bahan
 17. Ciri
 18. Data
 19. Fakta
 20. Informasi
 21. Keterangan
 22. Masukan
 23. Arah
 24. Kaidah
 25. Patokan
 26. Peraturan
 27. Preskripsi
 28. Manual
 29. Panduan
 30. Pedoman
 31. Resep
 32. Tip
 33. Advis
 34. Ajaran
 35. Amanat
 36. Bimbingan
 37. Fatwa
 38. Nasihat
 39. Pengarahan
 40. Petuah
 41. Tuntunan
 42. Wejangan
 43. Bisikan
 44. Ilham
 45. Wahyu
 46. Wangsit
 47. Arahan
 48. Asas
 49. Dasar
 50. Konvensi
 51. Norma
 52. Pegangan
 53. Pijakan
 54. Prinsip
 55. Mengompas
 56. Memalak
 57. Memeras
 58. Menodong
 59. Menotok
 60. Cita-Cita
 61. Hadap
 62. Haluan
 63. Jurusan
 64. Kiblat
 65. Mata Angin
 66. Niat
 67. Aspek
 68. Faktor
 69. Orientasi
 70. Penjuru
 71. Pihak
 72. Sebelah
 73. Segi
 74. Sisi
 75. Sudut
 76. Tala
 77. Arti
 78. Juntrungan
 79. Maksud
 80. Tembak
 81. Ujung Pangkal
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kompas adalah petunjuk, alamat, bakat, gejala, gelagat.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Kompas