115 Sinonim Kata Konsisten di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 115 sinonim kata 'konsisten' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Konsisten

 1. Tunak
 2. Ajek
 3. Konstan
 4. Tetap
 5. Kukuh
 6. Tegar
 7. Teguh
 8. Loyal
 9. Patuh
 10. Setia
 11. Taat
 12. Malar
 13. Mantap
 14. Permanen
 15. Regular
 16. Stabil
 17. Mati
 18. Pasti
 19. Tentu
 20. Selalu
 21. Selama-Lamanya
 22. Senantiasa
 23. Sepanjang Masa
 24. Terus
 25. Abadi
 26. Abid
 27. Baka
 28. Baki
 29. Daim
 30. Kekal
 31. Langgeng
 32. Lestari
 33. Kekar
 34. Kompak
 35. Pagan
 36. Solid
 37. Erat
 38. Rapat
 39. Cekal
 40. Derana
 41. Gagah
 42. Gigih
 43. Keras Kepala
 44. Keras Hati
 45. Tetap Hati
 46. Kokoh
 47. Kuat
 48. Tabah
 49. Tahan
 50. Tangguh
 51. Tegap
 52. Tegas
 53. Tekak
 54. Tekun
 55. Ulet
 56. Yakin
 57. Tebal
 58. Kasar
 59. Nyata
 60. Lebat
 61. Rimbun
 62. Bertanggung Jawab
 63. Berkewajiban
 64. Konsekuen
 65. Taat Asas
 66. Afdal
 67. Aman
 68. Mapan
 69. Percaya Diri
 70. Setimbang
 71. Sip
 72. Kontinu
 73. Terus-Menerus
 74. Selaras
 75. Berbawaan
 76. Berpadanan
 77. Berpatutan
 78. Cocok
 79. Harmonis
 80. Selia
 81. Sepadan
 82. Serasi
 83. Sesuai
 84. Setimpal
 85. Simetris
 86. Sinkron
 87. Rampak
 88. Setem
 89. Bersesuaian
 90. Bertepatan
 91. Runtut
 92. Sebanding
 93. Sebentuk
 94. Seimbang
 95. Sejajar
 96. Sejalan
 97. Sekadar
 98. Senada
 99. Senapas
 100. Setanding
 101. Setara
 102. Setimbal
 103. Seturut
 104. Sewajar
 105. Berkelanjutan
 106. Berkesinambungan
 107. Persisten
 108. Koheren
 109. Logis
 110. Masuk Akal
 111. Rasional
 112. Sensibel
 113. Integral
 114. Teratur
 115. Terpadu
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim konsisten adalah tunak, ajek, konstan, tetap, kukuh.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Konsisten