27 Sinonim Kata Koran di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 27 sinonim kata 'koran' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Koran

 1. Terbitan
 2. Cetakan
 3. Edisi
 4. Keluaran
 5. Lembaran
 6. Nomor
 7. Buku
 8. Buletin
 9. Edaran
 10. Jurnal
 11. Karya
 12. Majalah
 13. Surat Kabar
 14. Harian
 15. Buku Harian
 16. Kronik
 17. Brosur
 18. Informasi
 19. Maklumat
 20. Pamflet
 21. Pengumuman
 22. Risalah
 23. Sebaran
 24. Selebaran
 25. Tabloid
 26. Tebaran
 27. Undangan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim koran adalah terbitan, cetakan, edisi, keluaran, lembaran.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Koran