54 Sinonim Kata Lidah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 54 sinonim kata 'lidah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Lidah

 1. Logat
 2. Aksen
 3. Ucapan
 4. Bahasa
 5. Dialek
 6. Patois
 7. Cara
 8. Gaya
 9. Kata
 10. Kosakata
 11. Perbendaharaan Kata
 12. Daftar Kata
 13. Kamus
 14. Leksikon
 15. Lisan
 16. Perkataan
 17. Tuturan
 18. Ujaran
 19. Oral
 20. Verbal
 21. Alat Perasa
 22. Indra Perasa
 23. Pengecap
 24. Perkaraan
 25. Tutur Kata
 26. Berdebat
 27. Beradu Lidah
 28. Beranggar Lidah
 29. Beranggar Pikiran
 30. Berbahas
 31. Berbalah
 32. Berbantah
 33. Bercaran
 34. Bercekcok
 35. Berdialog
 36. Berdiskusi
 37. Bergaduh
 38. Bersalahan
 39. Bersawala
 40. Bersilat Kata
 41. Bersisalak
 42. Bersoal Jawab
 43. Bertaki
 44. Bertarung
 45. Bertekak
 46. Bertengkar
 47. Bertengking
 48. Bertukar Pendapat
 49. Bertukar Pikiran
 50. Ribut
 51. Angkup-Angkup
 52. Injap
 53. Katup
 54. Klep
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim lidah adalah logat, aksen, ucapan, bahasa, dialek.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Lidah