69 Sinonim Kata Loyal di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 69 sinonim kata 'loyal' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Loyal

 1. Tunak
 2. Ajek
 3. Konsisten
 4. Konstan
 5. Tetap
 6. Kukuh
 7. Tegar
 8. Teguh
 9. Patuh
 10. Setia
 11. Taat
 12. Alim
 13. Berpegang Teguh
 14. Betah
 15. Fanatik
 16. Kuat Beribadah
 17. Pasrah
 18. Patih
 19. Saleh
 20. Takwa
 21. Taslim
 22. Tawaduk
 23. Tunduk
 24. Disiplin
 25. Menurut
 26. Wafa
 27. Benar
 28. Adil
 29. Akurat
 30. Betul
 31. Cocok
 32. Jujur
 33. Lurus Hati
 34. Lurus
 35. Mustakim
 36. Pas
 37. Pasti
 38. Persis
 39. Piawai
 40. Sadik
 41. Sah
 42. Sahih
 43. Sejati
 44. Sempurna
 45. Sepadan
 46. Sesuai
 47. Sungguh
 48. Tahkik
 49. Tepat
 50. Valid
 51. Aci
 52. Asi
 53. Legal
 54. Resmi
 55. Asli
 56. Ada
 57. Faktual
 58. Memang
 59. Nyata
 60. Real
 61. Sungguh-Sungguh
 62. Hak
 63. Imbang
 64. Amat
 65. Sangat
 66. Etis
 67. Lugu
 68. Naif
 69. Polos
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim loyal adalah tunak, ajek, konsisten, konstan, tetap.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Loyal