31 Sinonim Kata Majalah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 31 sinonim kata 'majalah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Majalah

 1. Terbitan
 2. Cetakan
 3. Edisi
 4. Keluaran
 5. Lembaran
 6. Nomor
 7. Buku
 8. Buletin
 9. Edaran
 10. Jurnal
 11. Karya
 12. Koran
 13. Surat Kabar
 14. Risalah
 15. Brosur
 16. Surat Berkala
 17. Surat Edaran
 18. Surat Siaran
 19. Warta
 20. Akbar
 21. Barang Cetakan
 22. Organ
 23. Informasi
 24. Maklumat
 25. Pamflet
 26. Pengumuman
 27. Sebaran
 28. Selebaran
 29. Tabloid
 30. Tebaran
 31. Undangan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim majalah adalah terbitan, cetakan, edisi, keluaran, lembaran.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Majalah