36 Sinonim Kata Mamak di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 36 sinonim kata 'mamak' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Mamak

 1. Paman
 2. Mamanda
 3. Om
 4. Pakcik
 5. Paklik
 6. Emang
 7. Engku
 8. Mamang
 9. Mak Tua
 10. Angku
 11. Datuk
 12. Aki
 13. Embah
 14. Engkong
 15. Eyang
 16. Kakek
 17. Opa
 18. Emak
 19. Ambu
 20. Bunda
 21. Ema
 22. Embok
 23. Enyak
 24. Ibu
 25. Ibunda
 26. Ina
 27. Inang
 28. Induk
 29. Indung
 30. Mak
 31. Mama
 32. Mami
 33. Nyak
 34. Nyokap
 35. Umi
 36. Simbok
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim mamak adalah paman, mamanda, om, pakcik, paklik.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Mamak