63 Sinonim Kata Manual di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 63 sinonim kata 'manual' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Manual

 1. Penuntun
 2. Instruktur
 3. Pelatih
 4. Pembimbing
 5. Pendidik
 6. Pengajar
 7. Pengasuh
 8. Penyuluh
 9. Pedoman
 10. Petunjuk
 11. Alamat
 12. Bakat
 13. Gejala
 14. Gelagat
 15. Indikasi
 16. Isyarat
 17. Pertanda
 18. Sinyal
 19. Atribut
 20. Markah
 21. Rambu-Rambu
 22. Tanda
 23. Aba-Aba
 24. Bukti
 25. Bahan
 26. Ciri
 27. Data
 28. Fakta
 29. Informasi
 30. Keterangan
 31. Masukan
 32. Arah
 33. Kaidah
 34. Patokan
 35. Peraturan
 36. Preskripsi
 37. Kompas
 38. Panduan
 39. Resep
 40. Tip
 41. Advis
 42. Ajaran
 43. Amanat
 44. Bimbingan
 45. Fatwa
 46. Nasihat
 47. Pengarahan
 48. Petuah
 49. Tuntunan
 50. Wejangan
 51. Bisikan
 52. Ilham
 53. Wahyu
 54. Wangsit
 55. Arahan
 56. Asas
 57. Dasar
 58. Konvensi
 59. Norma
 60. Pegangan
 61. Pijakan
 62. Prinsip
 63. Buku Petunjuk
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim manual adalah penuntun, instruktur, pelatih, pembimbing, pendidik.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Manual