2 Sinonim Kata Mau Tak Mau di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 2 sinonim 'mau tak mau' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Mau Tak Mau

  1. Tak Suka
  2. Acuh Tak Acuh
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim mau tak mau adalah tak suka, acuh tak acuh.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Mau Tak Mau