297 Sinonim Kata Melahirkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 297 sinonim kata 'melahirkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Melahirkan

 1. Mewujudkan
 2. Melaksanakan
 3. Memanifestasikan
 4. Membuat
 5. Memperhatikan
 6. Menakhlikkan
 7. Menciptakan
 8. Mendatangkan
 9. Menelurkan
 10. Menerangkan
 11. Menerbitkan
 12. Mengadakan
 13. Mengaktualkan
 14. Mengamalkan
 15. Mengegolkan
 16. Mengejawantahkan
 17. Mengeluarkan
 18. Menggambarkan
 19. Menghasilkan
 20. Mengonkretkan
 21. Menjalankan
 22. Menjelmakan
 23. Menuangkan
 24. Menubuhkan
 25. Meragakan
 26. Merealisasikan
 27. Merupakan
 28. Utara
 29. Mengutarakan
 30. Melantaskan
 31. Mengatakan
 32. Mengekspresikan
 33. Mengucapkan
 34. Mengungkapkan
 35. Menyatakan
 36. Menyuarakan
 37. Mencetuskan
 38. Mencurahkan
 39. Menuturkan
 40. Menyalurkan Gagasan
 41. Memajukan
 42. Mempresentasikan
 43. Mengadukan
 44. Mengajukan
 45. Mengemukakan
 46. Mengetengahkan
 47. Menyajikan
 48. Menyampaikan
 49. Menyalurkan
 50. Membeberkan
 51. Memaparkan
 52. Mendedahkan
 53. Mengekspos
 54. Menunjukkan
 55. Menyelakkan
 56. Menyibakkan
 57. Menyingkapkan
 58. Menyirapkan
 59. Membocorkan
 60. Membongkar
 61. Membuka
 62. Menelanjangi
 63. Menguak
 64. Undang
 65. Mengundang
 66. Memanggil
 67. Memelawa
 68. Mengajak
 69. Menjemput
 70. Merangkul
 71. Memicu
 72. Menyulut
 73. Membawa
 74. Mengakibatkan
 75. Menyebabkan
 76. Menurunkan
 77. Melabuhkan
 78. Mendaratkan
 79. Meletakkan
 80. Menaruh
 81. Menerjunkan
 82. Menjatuhkan
 83. Melingsirkan
 84. Melorotkan
 85. Meluncurkan
 86. Melucuti
 87. Memapas
 88. Menanggalkan
 89. Mencopot
 90. Melembutkan
 91. Memelankan
 92. Merendahkan
 93. Menyurutkan
 94. Menyusutkan
 95. Melengserkan
 96. Memakzulkan
 97. Memberhentikan
 98. Memecat
 99. Mendaulat
 100. Mendepak
 101. Meritul
 102. Memperanakkan
 103. Memberikan
 104. Meneruskan
 105. Meninggalkan
 106. Menyerahkan
 107. Mewariskan
 108. Memperturutkan
 109. Mengikutkan
 110. Menyertakan
 111. Turun Mesin
 112. Babaran
 113. Beranak
 114. Bersalin
 115. Menumpahkan
 116. Melimpahkan
 117. Mencucurkan
 118. Mengucurkan
 119. Meruahkan
 120. Memasukkan
 121. Mengisikan
 122. Menunggangkan
 123. Menimbulkan
 124. Membangkitkan
 125. Membangunkan
 126. Menetaskan
 127. Mengeramkan
 128. Membuahkan
 129. Menangkarkan
 130. Membang Datang
 131. Hidup
 132. Mengakuri
 133. Mengamini
 134. Mengasese
 135. Mengasih
 136. Mengiyakan
 137. Mengijabkan
 138. Mengizinkan
 139. Menyepakati
 140. Menyetujui
 141. Memperlakukan
 142. Menganggap
 143. Memproduksi
 144. Merilis
 145. Melantarkan
 146. Membangkit
 147. Membawa Dampak
 148. Menjadikan
 149. Membandarkan
 150. Mengalirkan
 151. Melampiaskan
 152. Melangsungkan
 153. Mengirimkan
 154. Mendistribusikan
 155. Mengedarkan
 156. Menyebarkan
 157. Bertelur
 158. Berganti
 159. Bersulih
 160. Bertukar
 161. Berubah
 162. Menjebrolkan
 163. Membentuk
 164. Menjadi
 165. Mencorakkan
 166. Melambangkan
 167. Melukiskan
 168. Berputra
 169. Membikin
 170. Mengilang
 171. Mereka Cipta
 172. Memublikasikan
 173. Menembakkan
 174. Memunculkan
 175. Membangun
 176. Menampakkan
 177. Mendirikan
 178. Menerbitan
 179. Menghadirkan
 180. Menyembulkan
 181. Memancarkan
 182. Membersitkan
 183. Memperlihatkan
 184. Mempertontonkan
 185. Menampilkan
 186. Mencuatkan
 187. Mengangkat
 188. Memperkenalkan
 189. Melontarkan
 190. Melantingkan
 191. Melemparkan
 192. Melepaskan
 193. Mengguling-Gulingkan
 194. Menghumbalang
 195. Melayangkan
 196. Lantar
 197. Menerbirkan
 198. Partum
 199. Menggelindingkan
 200. Mencabut
 201. Menghunus
 202. Menghembuskan
 203. Meniupkan
 204. Memakai
 205. Membelanjakan
 206. Menggunakan
 207. Melepas
 208. Membebaskan
 209. Menendang
 210. Mengistirahatkan
 211. Menyingkirkan
 212. Melafazkan
 213. Melaporkan
 214. Memadahkan
 215. Memaklumkan
 216. Membahasakan
 217. Membilangkan
 218. Memerikan
 219. Memerinci
 220. Menandaskan
 221. Menceritakan
 222. Menegaskan
 223. Mengabarkan
 224. Menginformasikan
 225. Mengisahkan
 226. Mengujarkan
 227. Menjelaskan
 228. Menyebutkan
 229. Menabalkan
 230. Menahbiskan
 231. Mengukuhkan
 232. Menobatkan
 233. Merealisasi
 234. Mereproduksi
 235. Menggeleserkan
 236. Menggulingkan
 237. Mengenengahkan
 238. Meluapkan
 239. Memformulasikan
 240. Mengartikulasikan
 241. Mengimpor
 242. Menumbuhkan
 243. Menurunkan Hujan
 244. Menyelundupkan
 245. Merangsang
 246. Cipta
 247. Menemukan
 248. Menganggit
 249. Mengarang
 250. Menggubah
 251. Menyusun
 252. Mereka
 253. Cetus
 254. Memarakkan
 255. Memasang
 256. Mencucuh
 257. Menghidupkan
 258. Menyalakan
 259. Menyundut
 260. Melakukan
 261. Melancarkan
 262. Melangsung Kan
 263. Membina
 264. Mempersiapkan
 265. Menata
 266. Mencetak
 267. Mencipta
 268. Menempa
 269. Menerap
 270. Mengatur
 271. Mengerjakan
 272. Menggarap
 273. Menggelar
 274. Menyelenggarakan
 275. Merakit
 276. Merancang
 277. Bersit
 278. Membongkar-Bongkar
 279. Menempelak
 280. Mengorek-Ngorek
 281. Mengungkit-Ungkit
 282. Mengutik-Utik
 283. Bercambah
 284. Bertunas
 285. Menetas
 286. Aju
 287. Menatakan
 288. Menganjurkan
 289. Mengedepankan
 290. Mengusulkan
 291. Menyarankan
 292. Menyodorkan
 293. Menyorongkan
 294. Membuatkan
 295. Menempatkan
 296. Menyediakan
 297. Menyiapkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim melahirkan adalah mewujudkan, melaksanakan, memanifestasikan, membuat, memperhatikan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Melahirkan