64 Sinonim Kata Meleraikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 64 sinonim kata 'meleraikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Meleraikan

 1. Meremukkan
 2. Menghancurkan
 3. Meredamkan
 4. Memecahkan
 5. Mengumalkan
 6. Merenyukkan
 7. Melumatkan
 8. Meluluhkan
 9. Merusakkan
 10. Memisahkan
 11. Menengahi
 12. Mengantarai
 13. Merarai
 14. Mendamaikan
 15. Mengakurkan
 16. Meragamkan
 17. Merukunkan
 18. Mengabar
 19. Meredakan
 20. Meredam
 21. Menghindarkan
 22. Melepaskan
 23. Melintasi
 24. Meluputkan
 25. Mencegah
 26. Mengatasi
 27. Mengelakkan
 28. Mengelikkan
 29. Menjauhkan
 30. Menolakkan
 31. Menyelamatkan
 32. Menyingkirkan
 33. Merenggangkan
 34. Melapukkan
 35. Melebuk
 36. Melenyapkan
 37. Memusnahkan
 38. Mengacaukan
 39. Mengancaikan
 40. Mengganyang
 41. Menggempur
 42. Menghabiskan
 43. Mengisarkan
 44. Menumbangkan
 45. Merobohkan
 46. Meruntuhkan
 47. Membaikkan
 48. Mempersatukan
 49. Memufakatkan
 50. Menenangkan
 51. Merembukkan
 52. Merujukkan
 53. Merundingkan
 54. Membatasi
 55. Menabiri
 56. Menjarangkan
 57. Menyekat
 58. Menyempadani
 59. Menceraikan
 60. Mengetengahi
 61. Menjarakkan
 62. Menyela
 63. Menyelangi
 64. Menyelingi
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim meleraikan adalah meremukkan, menghancurkan, meredamkan, memecahkan, mengumalkan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Meleraikan