119 Sinonim Kata Memadai di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 119 sinonim kata 'memadai' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Memadai

 1. Menyedang
 2. Mencoba
 3. Mengepas Pakaian
 4. Mencukupi
 5. Memuaskan
 6. Melegakan
 7. Membahagiakan
 8. Menggembirakan
 9. Menggirangkan
 10. Menyenangkan
 11. Meriangkan
 12. Melampiaskan
 13. Melepaskan
 14. Membalas
 15. Memenuhi
 16. Mencurahkan
 17. Menuntungkan
 18. Proporsional
 19. Harmonis
 20. Sama
 21. Sebanding
 22. Seimbang
 23. Sepadan
 24. Setakar
 25. Setara
 26. Simetris
 27. Penuh
 28. Asak
 29. Bernas
 30. Kancap
 31. Padat
 32. Peres
 33. Pudat
 34. Sebu
 35. Sesak
 36. Tumpat
 37. Banyak
 38. Ekstensif
 39. Inklusif
 40. Kaya
 41. Komprehensif
 42. Melimpah
 43. Sarat
 44. Cukup
 45. Maksimum
 46. Pol
 47. Bulat
 48. Genap
 49. Komplet
 50. Lengkap
 51. Paripurna
 52. Pepak
 53. Sempurna
 54. Tamam
 55. Utuh
 56. Badar
 57. Purnama
 58. Patut
 59. Antun
 60. Apik
 61. Elok
 62. Etis
 63. Luwes
 64. Laik
 65. Layak
 66. Merdesa
 67. Mustahak
 68. Pantas
 69. Rapi
 70. Senonoh
 71. Sopan
 72. Tampan
 73. Tertib
 74. Wajar
 75. Adekuat
 76. Lumayan
 77. Sedang
 78. Berpatutan
 79. Cocok
 80. Mengena
 81. Serasi
 82. Sesuai
 83. Setimpal
 84. Pas
 85. Berkena
 86. Bertepatan
 87. Berterima
 88. Betul
 89. Jitu
 90. Klop
 91. Kompatibel
 92. Masuk
 93. Persis
 94. Sreg
 95. Telak
 96. Tepat
 97. Labut
 98. Semenggah
 99. Sumbut
 100. Surup
 101. Akseptabel
 102. Selaras
 103. Agak
 104. Bahasa
 105. Juga
 106. Pada
 107. Rada
 108. Sedikit
 109. Mulia
 110. Terhormat
 111. Mengkover
 112. Menutup
 113. Melengkapi
 114. Menggenapi
 115. Menokok
 116. Menyempurnakan
 117. Sampai
 118. Sepan
 119. Kafi
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim memadai adalah menyedang, mencoba, mengepas pakaian, mencukupi, memuaskan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Memadai