131 Sinonim Kata Memaklumkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 131 sinonim kata 'memaklumkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Memaklumkan

 1. Mewartakan
 2. Melansir
 3. Melaporkan
 4. Melewarkan
 5. Memberi Tahu
 6. Memberitakan
 7. Mengabarkan
 8. Mengumumkan
 9. Mengutuskan
 10. Menyiarkan
 11. Memublikasikan
 12. Mencanangkan
 13. Menebarkan
 14. Menyebarkan
 15. Menyebarluaskan
 16. Merilis
 17. Menerangkan
 18. Memerikan
 19. Menakwilkan
 20. Menjelaskan
 21. Menguraikan
 22. Mensyarahkan
 23. Merumuskan
 24. Melukiskan
 25. Menceritakan
 26. Menggambarkan
 27. Memaknai
 28. Memaknakan
 29. Menafsirkan
 30. Mengartikan
 31. Menginterpretasikan
 32. Mengatakan
 33. Menyatakan
 34. Mengemukakan
 35. Mengutarakan
 36. Menyampaikan
 37. Menandaskan
 38. Menegaskan
 39. Menentukan
 40. Mengesahkan
 41. Menandakan
 42. Mengindikasikan
 43. Mengisyaratkan
 44. Memberitahukan
 45. Membuktikan
 46. Memperlihatkan
 47. Menunjukkan
 48. Menaburkan
 49. Mencecerkan
 50. Mengawurkan
 51. Menghamburkan
 52. Menghantarkan
 53. Menyerakkan
 54. Membentangkan
 55. Mengembangkan Jala
 56. Mengembarkan
 57. Siar
 58. Menggemakan
 59. Meluaskan
 60. Memberai-Beraikan
 61. Memancarkan
 62. Merelai
 63. Menerbitkan
 64. Menyerikan
 65. Menyinarkan
 66. Menyorotkan
 67. Melewatkan
 68. Memperkenalkan
 69. Mempromosikan
 70. Mengiklankan
 71. Membukukan
 72. Mencetak
 73. Memproduksi
 74. Memaklumatkan
 75. Mempermaklumkan
 76. Memproklamasikan
 77. Mendeklarasikan
 78. Mengetengahkan
 79. Mengungkapkan
 80. Mengusulkan
 81. Menyarankan
 82. Memasyhurkan
 83. Melambungkan
 84. Melejitkan
 85. Memopulerkan
 86. Menenarkan
 87. Mengangkat
 88. Mengawamkan
 89. Menghebohkan
 90. Mengisytiharkan
 91. Mengorbitkan
 92. Memaklumi
 93. Memahami
 94. Memahfumi
 95. Mencerna
 96. Mengarifi
 97. Mengerti
 98. Menakrifkan
 99. Maklum
 100. Mahfum
 101. Paham
 102. Mempernyatakan
 103. Mempertahukan
 104. Mengobarkan
 105. Pahama
 106. Pirsa
 107. Melafazkan
 108. Melahirkan
 109. Memadahkan
 110. Membahasakan
 111. Membilangkan
 112. Memerinci
 113. Mencetuskan
 114. Mencurahkan
 115. Mengekspresikan
 116. Menginformasikan
 117. Mengisahkan
 118. Mengucapkan
 119. Mengujarkan
 120. Menuturkan
 121. Menyebutkan
 122. Menyuarakan
 123. Mendakwahkan
 124. Mengembangkan
 125. Menabligkan
 126. Mensyiarkan
 127. Menyerukan
 128. Menyerantakan
 129. Memafhumkan
 130. Memahamkan
 131. Mengetahui
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim memaklumkan adalah mewartakan, melansir, melaporkan, melewarkan, memberi tahu.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Memaklumkan