55 Sinonim Kata Membuntangkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 55 sinonim kata 'membuntangkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Membuntangkan

 1. Mengulurkan
 2. Meluruskan
 3. Membentangkan
 4. Mengedangkan
 5. Meregangkan
 6. Merentangkan
 7. Menganjurkan
 8. Mengarih
 9. Mengasongkan
 10. Mengunjukkan
 11. Menjengukkan
 12. Menjulurkan
 13. Menyembulkan
 14. Menyorongkan
 15. Melempengkan
 16. Melencangkan
 17. Menyejajarkan
 18. Merapikan
 19. Melunjurkan
 20. Membenarkan
 21. Membetulkan
 22. Memenda
 23. Memperbaiki
 24. Mengoreksi
 25. Meralat
 26. Merevisi
 27. Menegur
 28. Mengingatkan
 29. Menyadikkan
 30. Menegangkan
 31. Melebarkan
 32. Memampangkan
 33. Membabarkan
 34. Membeberkan
 35. Mementangkan
 36. Menebarkan
 37. Mengembangkan
 38. Menggelar
 39. Menghamparkan
 40. Menjereng
 41. Menyimpirkan
 42. Memaparkan
 43. Membayankan
 44. Mencuraikan
 45. Mengagak-Agihkan
 46. Mengelaborasikan
 47. Menggambarkan
 48. Menguraikan
 49. Menjabarkan
 50. Menjelaskan
 51. Mensyarahkan
 52. Membeliakkan
 53. Membelalakkan
 54. Mendelikkan
 55. Menjegilkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim membuntangkan adalah mengulurkan, meluruskan, membentangkan, mengedangkan, meregangkan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Membuntangkan