80 Sinonim Kata Memformulasikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 80 sinonim kata 'memformulasikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Memformulasikan

 1. Menyusun
 2. Melenggekkan
 3. Meningkat
 4. Menumpuk
 5. Merangkap
 6. Membenahi
 7. Membereskan
 8. Menata
 9. Mengapikkan
 10. Mengatak
 11. Mengatur
 12. Mengorganisasikan
 13. Merapikan
 14. Mereka
 15. Membariskan
 16. Menderetkan
 17. Mengurutkan
 18. Menjajarkan
 19. Mengangit
 20. Menjalin
 21. Merangkai
 22. Meronce
 23. Menerap
 24. Merakit
 25. Membangun
 26. Membentuk
 27. Membuat
 28. Mengasaskan
 29. Mengerjakan
 30. Menggarap
 31. Mengarang
 32. Menggubah
 33. Menulis
 34. Merumuskan
 35. Mengekspresikan
 36. Melahirkan
 37. Meluapkan
 38. Memadahkan
 39. Memanifestasikan
 40. Mencurahkan
 41. Mengartikulasikan
 42. Mengatakan
 43. Mengeluarkan
 44. Mengemukakan
 45. Mengucapkan
 46. Mengungkapkan
 47. Mengutarakan
 48. Menumpahkan
 49. Menyampaikan
 50. Menyatakan
 51. Membatasi
 52. Memagari
 53. Memisahkan
 54. Menabiri
 55. Mengantarai
 56. Menyekat
 57. Mewatasi
 58. Mematok
 59. Menghadkan
 60. Menghinggakan
 61. Menentukan
 62. Menetapkan
 63. Melalau
 64. Memasung
 65. Membelenggu
 66. Membendung
 67. Memingit
 68. Menahan
 69. Menelikung
 70. Mengabar
 71. Mengalangi
 72. Mengekang
 73. Mengerem
 74. Menghalangi
 75. Menghambat
 76. Mengungkung
 77. Merintangi
 78. Menakrifkan
 79. Mendefinisikan
 80. Mengartikan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim memformulasikan adalah menyusun, melenggekkan, meningkat, menumpuk, merangkap.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Memformulasikan