91 Sinonim Kata Menambahkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 91 sinonim kata 'menambahkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menambahkan

 1. Meneruskan
 2. Melanjutkan
 3. Menyambung
 4. Menyinambungkan
 5. Melangsungkan
 6. Menyalurkan
 7. Menyampaikan
 8. Menurunkan
 9. Mewariskan
 10. Menembuskan
 11. Menaruh
 12. Meletakkan
 13. Memangkalkan
 14. Menempatkan
 15. Mengedrop
 16. Melekatkan
 17. Memasang
 18. Memasukkan
 19. Memberi
 20. Membubuhkan
 21. Memuat
 22. Memuati
 23. Mencantumkan
 24. Mengimbuhkan
 25. Mengisi
 26. Mematok
 27. Memberi Harga
 28. Mencagarkan
 29. Menentukan
 30. Menetapkan Harga
 31. Menabung
 32. Menanam
 33. Mendepositokan
 34. Menitipkan Modal
 35. Uang
 36. Menyimpan
 37. Memangku
 38. Memendam
 39. Melangkaukan
 40. Melebarkan
 41. Melebihkan
 42. Melewatkan
 43. Meluaskan
 44. Memanjangkan
 45. Meninggikan
 46. Menokokkan
 47. Menyematkan
 48. Menyertakan
 49. Menyubsidi
 50. Menyuntikkan
 51. Menyusulkan
 52. Membesarkan
 53. Memperbanyak
 54. Meningkatkan
 55. Melanjurkan
 56. Menambah
 57. Meluas
 58. Memajukan
 59. Menaikkan
 60. Menambuh
 61. Mencampur
 62. Mengimbuh
 63. Meninggi
 64. Menokok
 65. Mengikutkan
 66. Menyuntik
 67. Menanamkan
 68. Mencangkokkan
 69. Mensubsidi
 70. Melibatkan
 71. Mencatatkan
 72. Mendaftarkan
 73. Menginvestasikan
 74. Melampirkan
 75. Memperturutkan
 76. Mencocokkan
 77. Menyagar
 78. Menyuntingkan
 79. Menempelkan
 80. Menusukkan
 81. Merekatkan
 82. Memakai
 83. Mengulur
 84. Mengayakan
 85. Menguntungkan
 86. Memboncengkan
 87. Mendomplengkan
 88. Menumpangkan
 89. Bubuh
 90. Mencecahkan
 91. Menerakan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menambahkan adalah meneruskan, melanjutkan, menyambung, menyinambungkan, melangsungkan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menambahkan