77 Sinonim Kata Menceteng di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 77 sinonim kata 'menceteng' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menceteng

 1. Ceteng
 2. Membawa
 3. Menenteng
 4. Menjinjing
 5. Melanting
 6. Memanggul
 7. Memapah
 8. Membagul
 9. Membahu
 10. Membibit
 11. Membimbit
 12. Membopong
 13. Memboyong
 14. Memikul
 15. Memompong
 16. Memondong
 17. Menandu
 18. Menanggung
 19. Menatang
 20. Menating
 21. Mencangking
 22. Mendagang
 23. Mendukung
 24. Mengacak Galas
 25. Mengambin
 26. Mengangkat
 27. Mengangkit
 28. Mengangkut
 29. Mengantar
 30. Mengawatkan
 31. Mengelek
 32. Mengemban
 33. Mengempo
 34. Mengepit
 35. Menggalas
 36. Menggandar
 37. Menggandeng
 38. Menggembol
 39. Menggendong
 40. Menggeser
 41. Menggondol
 42. Menggonggong
 43. Menggotong
 44. Mengusung
 45. Menjaja
 46. Menjangki
 47. Menjangkih
 48. Menjimbit
 49. Menjulang
 50. Menjunjung
 51. Menuntun
 52. Menyandang
 53. Menyelampai
 54. Menyeret
 55. Menyompoh
 56. Menyundut
 57. Menyunggi
 58. Memindahkan
 59. Memuat
 60. Menarik
 61. Mendorong
 62. Mengalihkan
 63. Mengambil
 64. Mengapalkan
 65. Mengajak
 66. Menggelandang
 67. Menggiring
 68. Mentransfer
 69. Mendatangkan
 70. Mengakibatkan
 71. Mengundang
 72. Menyebabkan
 73. Mengemudikan
 74. Mengendarai
 75. Menjalankan
 76. Menyetir
 77. Menyopiri
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menceteng adalah ceteng, membawa, menenteng, menjinjing, melanting.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menceteng