205 Sinonim Kata Mencetuskan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 205 sinonim kata 'mencetuskan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Mencetuskan

 1. Utara
 2. Mengutarakan
 3. Melantaskan
 4. Menerangkan
 5. Mengatakan
 6. Mengekspresikan
 7. Mengucapkan
 8. Mengungkapkan
 9. Menyatakan
 10. Menyuarakan
 11. Melahirkan
 12. Mencurahkan
 13. Mengeluarkan
 14. Menuturkan
 15. Menyalurkan Gagasan
 16. Memajukan
 17. Mempresentasikan
 18. Mengadukan
 19. Mengajukan
 20. Mengemukakan
 21. Mengetengahkan
 22. Menyajikan
 23. Menyampaikan
 24. Memanifestasikan
 25. Menyalurkan
 26. Membeberkan
 27. Memaparkan
 28. Mendedahkan
 29. Mengekspos
 30. Menunjukkan
 31. Menyelakkan
 32. Menyibakkan
 33. Menyingkapkan
 34. Menyirapkan
 35. Membocorkan
 36. Membongkar
 37. Membuka
 38. Menelanjangi
 39. Menguak
 40. Undang
 41. Mengundang
 42. Memanggil
 43. Memelawa
 44. Mendatangkan
 45. Mengajak
 46. Menjemput
 47. Merangkul
 48. Memicu
 49. Menyulut
 50. Membawa
 51. Mengakibatkan
 52. Menyebabkan
 53. Menumpahkan
 54. Melimpahkan
 55. Mencucurkan
 56. Mengucurkan
 57. Menuangkan
 58. Meruahkan
 59. Memasukkan
 60. Mengisikan
 61. Menunggangkan
 62. Mewujudkan
 63. Menimbulkan
 64. Membangkitkan
 65. Membangunkan
 66. Membuat
 67. Menerbitkan
 68. Menetaskan
 69. Mengeramkan
 70. Membuahkan
 71. Menelurkan
 72. Menangkarkan
 73. Terbit
 74. Keluar
 75. Menyingsing
 76. Muncul
 77. Kit
 78. Menjadikan
 79. Menyalakan
 80. Membukukan
 81. Memuat
 82. Mempublikasikan
 83. Mencetak
 84. Menampung
 85. Menyiarkan
 86. Menyundut
 87. Mencucuh
 88. Memasang
 89. Membakar
 90. Menunukan
 91. Melantarkan
 92. Membangkit
 93. Membawa Dampak
 94. Mengadakan
 95. Menghasilkan
 96. Membandarkan
 97. Mengalirkan
 98. Melabuhkan
 99. Melampiaskan
 100. Melangsungkan
 101. Meneruskan
 102. Mengirimkan
 103. Mendistribusikan
 104. Mengedarkan
 105. Menyebarkan
 106. Menembakkan
 107. Memarakkan
 108. Memeriahkan
 109. Menghidupkan
 110. Menyemarakkan
 111. Meramaikan
 112. Lantar
 113. Menerbirkan
 114. Babaran
 115. Beranak
 116. Berputra
 117. Bersalin
 118. Memperanakkan
 119. Menurunkan
 120. Partum
 121. Menggelindingkan
 122. Membersitkan
 123. Memunculkan
 124. Menciptakan
 125. Menjelmakan
 126. Melafazkan
 127. Melaporkan
 128. Memadahkan
 129. Memaklumkan
 130. Membahasakan
 131. Membilangkan
 132. Memerikan
 133. Memerinci
 134. Menandaskan
 135. Menceritakan
 136. Menegaskan
 137. Mengabarkan
 138. Menggambarkan
 139. Menginformasikan
 140. Mengisahkan
 141. Mengujarkan
 142. Menjelaskan
 143. Menyebutkan
 144. Mengoperasikan
 145. Mengobarkan
 146. Mengejawantahkan
 147. Membangun
 148. Membentuk
 149. Membikin
 150. Memproduksi
 151. Mereproduksi
 152. Menggeleserkan
 153. Menggulingkan
 154. Mengenengahkan
 155. Memperkenalkan
 156. Menghadirkan
 157. Mengimpor
 158. Menumbuhkan
 159. Menurunkan Hujan
 160. Menyelundupkan
 161. Merangsang
 162. Cucuh
 163. Cetus
 164. Melaksanakan
 165. Melakukan
 166. Melancarkan
 167. Melangsung Kan
 168. Memakai
 169. Membina
 170. Mempersiapkan
 171. Menata
 172. Mencipta
 173. Mendirikan
 174. Menempa
 175. Menerap
 176. Mengarang
 177. Mengatur
 178. Mengerjakan
 179. Menggarap
 180. Menggelar
 181. Menggubah
 182. Menggunakan
 183. Menjalankan
 184. Menyelenggarakan
 185. Menyusun
 186. Merakit
 187. Merancang
 188. Merealisasikan
 189. Mereka Cipta
 190. Merupakan
 191. Membongkar-Bongkar
 192. Menempelak
 193. Mengangkat
 194. Mengorek-Ngorek
 195. Mengungkit-Ungkit
 196. Mengutik-Utik
 197. Aju
 198. Menampilkan
 199. Menatakan
 200. Menganjurkan
 201. Mengedepankan
 202. Mengusulkan
 203. Menyarankan
 204. Menyodorkan
 205. Menyorongkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim mencetuskan adalah utara, mengutarakan, melantaskan, menerangkan, mengatakan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Mencetuskan