56 Sinonim Kata Meneteskan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 56 sinonim kata 'meneteskan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Meneteskan

 1. Menitikkan
 2. Melimpahkan
 3. Mencucurkan
 4. Menitiskan
 5. Mencurahkan
 6. Mengucurkan
 7. Menuangkan
 8. Menumpahkan
 9. Meruahkan
 10. Memberikan
 11. Menganugerahkan
 12. Menghibahkan
 13. Menyerahkan
 14. Membebankan
 15. Mengalihkan
 16. Menimpakan
 17. Menyalahkan
 18. Menuding
 19. Melelehkan
 20. Mengalirkan
 21. Meluluhkan
 22. Melumerkan
 23. Mencairkan
 24. Menjatuhkan
 25. Melempar
 26. Melepaskan
 27. Membanting
 28. Memerosokkan
 29. Menerjunkan
 30. Menganjlokkan
 31. Menggelincirkan
 32. Menggugurkan
 33. Menggulingkan
 34. Menjebloskan
 35. Menjegal
 36. Menjerembabkan
 37. Menjungkalkan
 38. Menumbangkan
 39. Merebakkan
 40. Merobohkan
 41. Merubuhkan
 42. Meruntuhkan
 43. Mematikan
 44. Membinasakan
 45. Membunuh
 46. Memusnahkan
 47. Menewaskan
 48. Mengalahkan
 49. Menghabisi
 50. Menghilangkan
 51. Menyingkirkan
 52. Membandarkan
 53. Mengarahkan
 54. Menghanyutkan
 55. Menjalir
 56. Menyalurkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim meneteskan adalah menitikkan, melimpahkan, mencucurkan, menitiskan, mencurahkan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Meneteskan