90 Sinonim Kata Mengambang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 90 sinonim kata 'mengambang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Mengambang

 1. Memalangi
 2. Melintangi
 3. Membantut
 4. Menahan
 5. Mengabar
 6. Menggalangi
 7. Menghalangi
 8. Menghambat
 9. Merintangi
 10. Layang
 11. Melayang
 12. Melampung
 13. Mengapung
 14. Mengawang
 15. Terkatung-Katung
 16. Melantur
 17. Menerawang
 18. Lampung
 19. Katung
 20. Berhanyut-Hanyut
 21. Melayang-Layang
 22. Mengempul
 23. Terapung-Apung
 24. Tergerak-Gerak
 25. Terjumbul-Jumbul
 26. Terkumpal-Kumpal
 27. Terombang-Ambing
 28. Tunggang Tunggit
 29. Terabai
 30. Terbengkalai
 31. Terlunta-Lunta
 32. Kambang
 33. Hambat
 34. Memasung
 35. Memayahkan
 36. Membancang
 37. Membendalkan
 38. Membendung
 39. Memingit
 40. Menambak
 41. Menanggang
 42. Mengekang
 43. Mengerem
 44. Menghalang
 45. Menyakatkan
 46. Menyekat
 47. Menyendat
 48. Menyeratkan
 49. Meredam
 50. Merentangi
 51. Membayang-Bayangi
 52. Mengalangi
 53. Melacak
 54. Membaui
 55. Membuntuti
 56. Memburu
 57. Mengikuti
 58. Mengganggu
 59. Menghantui
 60. Mengusik
 61. Bancang
 62. Melindungi
 63. Memagari
 64. Membatasi
 65. Membayangi
 66. Membentengi
 67. Menangkis
 68. Mencegah
 69. Menegah
 70. Menggalang
 71. Menjegal
 72. Menolak
 73. Menutupi
 74. Menyenta
 75. Menyumbat
 76. Beroleng-Oleng
 77. Membuntang
 78. Terenjut-Enjut
 79. Terhempas-Hempas
 80. Terkapung-Kapung
 81. Terumbang-Ambing
 82. Timbul
 83. Tunggang-Tunggit
 84. Berjumbul-Jumbul
 85. Merapung
 86. Melambung
 87. Ambang
 88. Terambang
 89. Menopang
 90. Menyangga
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim mengambang adalah memalangi, melintangi, membantut, menahan, mengabar.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Mengambang