80 Sinonim Kata Mengelaborasikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 80 sinonim kata 'mengelaborasikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Mengelaborasikan

 1. Menguraikan
 2. Melepaskan
 3. Menggeraikan
 4. Mengungkai
 5. Meriap
 6. Membelah
 7. Memecah-Mecah
 8. Memerai
 9. Memisahkan
 10. Mempreteli
 11. Memaparkan
 12. Membabarkan
 13. Membayankan
 14. Membeberkan
 15. Membentangkan
 16. Memerikan
 17. Menafsirkan
 18. Menasyrihkan
 19. Mencuraikan
 20. Mendeskripsikan
 21. Menerangkan
 22. Menganalisis
 23. Menggambarkan
 24. Menghamparkan
 25. Mengklarifikasikan
 26. Menjabarkan
 27. Menjelajahkan
 28. Menjelaskan
 29. Merentangkan
 30. Memerinci
 31. Melukiskan
 32. Merepresentasikan
 33. Papar
 34. Mengagak-Agihkan
 35. Mensyarahkan
 36. Memvisualkan
 37. Mencitrakan
 38. Mengilustrasikan
 39. Memantulkan
 40. Membayangkan
 41. Mencerminkan
 42. Menjelmakan
 43. Mengisahkan
 44. Melebarkan
 45. Meluruskan
 46. Memampangkan
 47. Membuntangkan
 48. Mementangkan
 49. Menebarkan
 50. Menegangkan
 51. Mengedangkan
 52. Mengembangkan
 53. Menggelar
 54. Mengulurkan
 55. Menjereng
 56. Menyimpirkan
 57. Meregangkan
 58. Membeber
 59. Bercerita
 60. Membuka
 61. Menceritakan
 62. Mendedahkan
 63. Mengungkapkan
 64. Menyingkapkan
 65. Membocorkan
 66. Menelanjangi
 67. Mengekspos
 68. Menguak
 69. Menyibakkan
 70. Memaknakan
 71. Memaksudkan
 72. Memberitahukan
 73. Menakbirkan
 74. Menakwilkan
 75. Menandakan
 76. Menegaskan
 77. Mengartikan
 78. Mengulas
 79. Menunjukkan
 80. Menyatakan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim mengelaborasikan adalah menguraikan, melepaskan, menggeraikan, mengungkai, meriap.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Mengelaborasikan