265 Sinonim Kata Mengutarakan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 265 sinonim kata 'mengutarakan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Mengutarakan

 1. Utara
 2. Melantaskan
 3. Menerangkan
 4. Mengatakan
 5. Mengekspresikan
 6. Mengucapkan
 7. Mengungkapkan
 8. Menyatakan
 9. Menyuarakan
 10. Melahirkan
 11. Mencetuskan
 12. Mencurahkan
 13. Mengeluarkan
 14. Menuturkan
 15. Menyalurkan Gagasan
 16. Memajukan
 17. Mempresentasikan
 18. Mengadukan
 19. Mengajukan
 20. Mengemukakan
 21. Mengetengahkan
 22. Menyajikan
 23. Menyampaikan
 24. Memanifestasikan
 25. Menyalurkan
 26. Membeberkan
 27. Memaparkan
 28. Mendedahkan
 29. Mengekspos
 30. Menunjukkan
 31. Menyelakkan
 32. Menyibakkan
 33. Menyingkapkan
 34. Menyirapkan
 35. Membocorkan
 36. Membongkar
 37. Membuka
 38. Menelanjangi
 39. Menguak
 40. Melafalkan
 41. Melisankan
 42. Membaca
 43. Mengeja
 44. Menyebut
 45. Merapal
 46. Mengujarkan
 47. Membunyikan
 48. Menyebutkan
 49. Membahasakan
 50. Memperkatakan
 51. Menceritakan
 52. Mengisahkan
 53. Meriwayatkan
 54. Memerikan
 55. Menakwilkan
 56. Menjelaskan
 57. Menguraikan
 58. Mensyarahkan
 59. Merumuskan
 60. Melukiskan
 61. Menggambarkan
 62. Memaknai
 63. Memaknakan
 64. Menafsirkan
 65. Mengartikan
 66. Menginterpretasikan
 67. Memaklumkan
 68. Menandaskan
 69. Menegaskan
 70. Menentukan
 71. Mengesahkan
 72. Menandakan
 73. Mengindikasikan
 74. Mengisyaratkan
 75. Memberitahukan
 76. Membuktikan
 77. Memperlihatkan
 78. Memperkarakan
 79. Mengacarakan
 80. Memperdengarkan
 81. Mendengungkan
 82. Mengumandangkan
 83. Mendendangkan
 84. Menyanyikan
 85. Membandarkan
 86. Mengalirkan
 87. Melabuhkan
 88. Melampiaskan
 89. Menuangkan
 90. Menumpahkan
 91. Melangsungkan
 92. Meneruskan
 93. Mengirimkan
 94. Mendistribusikan
 95. Mengedarkan
 96. Menyebarkan
 97. Melayankan
 98. Mempersembahkan
 99. Mempertunjukkan
 100. Mencawiskan
 101. Menyediakan
 102. Menyervis
 103. Menyuguhkan
 104. Menampilkan
 105. Menayangkan
 106. Membawakan
 107. Memperagakan
 108. Mendemonstrasikan
 109. Melaporkan
 110. Memaklumatkan
 111. Membentangkan
 112. Mempermaklumkan
 113. Memproklamasikan
 114. Mendeklarasikan
 115. Mengumumkan
 116. Mengusulkan
 117. Menyarankan
 118. Menganjurkan
 119. Memperhadapkan
 120. Memberi Pendapat
 121. Mencadangkan
 122. Menamakan
 123. Mencalonkan
 124. Merujukkan
 125. Menghidangkan
 126. Melantarkan
 127. Merayu
 128. Mempertemukan
 129. Menonjolkan
 130. Menyodorkan
 131. Membangkitkan
 132. Menimbulkan
 133. Mengasongkan
 134. Mengonyok
 135. Menyorongkan
 136. Meluaskan
 137. Mengembangkan
 138. Meningkatkan
 139. Menumbuhkan
 140. Menyuburkan
 141. Memadahkan
 142. Melontarkan
 143. Melantingkan
 144. Melemparkan
 145. Melepaskan
 146. Mengguling-Gulingkan
 147. Menghumbalang
 148. Melayangkan
 149. Memberikan
 150. Mendaratkan
 151. Memberitakan
 152. Mengabarkan
 153. Mengkover
 154. Menembuskan
 155. Melaksanakan
 156. Melakukan
 157. Membuat
 158. Mengadakan
 159. Menyelenggarakan
 160. Babaran
 161. Beranak
 162. Berputra
 163. Bersalin
 164. Membuahkan
 165. Memperanakkan
 166. Menurunkan
 167. Partum
 168. Menggelindingkan
 169. Membersitkan
 170. Memunculkan
 171. Menciptakan
 172. Menelurkan
 173. Menetaskan
 174. Menghasilkan
 175. Menjelmakan
 176. Mewujudkan
 177. Membangkit
 178. Memicu
 179. Mendatangkan
 180. Mengakibatkan
 181. Mengundang
 182. Menyebabkan
 183. Menyulut
 184. Mencabut
 185. Menghunus
 186. Menghembuskan
 187. Meniupkan
 188. Memakai
 189. Membelanjakan
 190. Menggunakan
 191. Meluncurkan
 192. Merilis
 193. Memproduksi
 194. Melepas
 195. Membebaskan
 196. Memberhentikan
 197. Memecat
 198. Mendepak
 199. Menendang
 200. Mengistirahatkan
 201. Menyingkirkan
 202. Melafazkan
 203. Membilangkan
 204. Memerinci
 205. Menginformasikan
 206. Menggeleserkan
 207. Menggulingkan
 208. Mengenengahkan
 209. Mengelaborasi
 210. Membabarkan
 211. Mendeskripsikan
 212. Mengagak-Agihkan
 213. Menjabarkan
 214. Menjelajahkan
 215. Meluapkan
 216. Memformulasikan
 217. Mengartikulasikan
 218. Mengedepankan
 219. Memberatkan
 220. Mementingkan
 221. Memerlukan
 222. Memprioritaskan
 223. Mengistimewakan
 224. Menomorsatukan
 225. Mengutamakan
 226. Cetus
 227. Memarakkan
 228. Memasang
 229. Mencucuh
 230. Menghidupkan
 231. Menyalakan
 232. Menyundut
 233. Menerbitkan
 234. Mengakukan
 235. Menjagokan
 236. Merancangkan
 237. Cadang
 238. Menahan
 239. Meninggalkan
 240. Menyimpan
 241. Menyisakan
 242. Menyisihkan
 243. Memperlakukan
 244. Menelantarkan
 245. Mengawamkan
 246. Mengura-Urakan
 247. Menyerukan
 248. Mengagendakan
 249. Menjadwalkan
 250. Menyiapkan
 251. Merencanakan
 252. Merancang
 253. Mengabdikan
 254. Memperuntukkan
 255. Menakrifkan
 256. Mewartakan
 257. Menyebarluaskan
 258. Menyerantakan
 259. Menyiarkan
 260. Memperakukan
 261. Aju
 262. Menatakan
 263. Menghadirkan
 264. Memerkarakan
 265. Mengelah
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim mengutarakan adalah utara, melantaskan, menerangkan, mengatakan, mengekspresikan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Mengutarakan