248 Sinonim Kata Menimbulkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 248 sinonim kata 'menimbulkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menimbulkan

 1. Menumbuhkan
 2. Memajukan
 3. Memupuk
 4. Mengembangkan
 5. Meningkatkan
 6. Menyuburkan
 7. Memaksimalkan
 8. Mengoptimalkan
 9. Membangkitkan
 10. Membangunkan
 11. Membina
 12. Menanamkan
 13. Mendatangkan
 14. Mendorong
 15. Menghidupkan
 16. Mengobarkan
 17. Mengundang
 18. Menstimulasi
 19. Merangsang
 20. Menyemaikan
 21. Melahirkan
 22. Membuat
 23. Memicu
 24. Mencetuskan
 25. Menerbitkan
 26. Mengakibatkan
 27. Menyulut
 28. Menetaskan
 29. Mengeramkan
 30. Membuahkan
 31. Menelurkan
 32. Menangkarkan
 33. Terbit
 34. Keluar
 35. Menyingsing
 36. Muncul
 37. Kit
 38. Menjadikan
 39. Menyalakan
 40. Menyebabkan
 41. Membukukan
 42. Memuat
 43. Mempublikasikan
 44. Mencetak
 45. Menampung
 46. Menyiarkan
 47. Melantarkan
 48. Membangkit
 49. Membawa Dampak
 50. Mengadakan
 51. Menghasilkan
 52. Menembakkan
 53. Menaikkan
 54. Melepaskan
 55. Memanjatkan
 56. Membesarkan
 57. Mempromosikan
 58. Memunculkan
 59. Menanjakkan
 60. Menerbangkan
 61. Menganggung
 62. Mengangkat
 63. Mengatrol
 64. Mengeataskan
 65. Mengerek
 66. Menggalakkan
 67. Mengibarkan
 68. Meninggikan
 69. Menjulang
 70. Menjunjung
 71. Menonjolkan
 72. Merangsangkan
 73. Memasang
 74. Menambah
 75. Membangun
 76. Membentuk
 77. Memproduksi
 78. Menampakkan
 79. Mendirikan
 80. Menerbitan
 81. Menghadirkan
 82. Menyembulkan
 83. Menjelmakan
 84. Memancarkan
 85. Membersitkan
 86. Memperlihatkan
 87. Mempertontonkan
 88. Mempresentasikan
 89. Menampilkan
 90. Mencuatkan
 91. Mengemukakan
 92. Menunjukkan
 93. Menyajikan
 94. Meluncurkan
 95. Memperkenalkan
 96. Mengeluarkan
 97. Merilis
 98. Mengajukan
 99. Mengetengahkan
 100. Mengutarakan
 101. Menyampaikan
 102. Menyuarakan
 103. Menganjurkan
 104. Memperhadapkan
 105. Memberi Pendapat
 106. Mencadangkan
 107. Menyarankan
 108. Mengusulkan
 109. Menamakan
 110. Membentangkan
 111. Mencalonkan
 112. Merujukkan
 113. Mengadukan
 114. Menghidangkan
 115. Merayu
 116. Melantaskan
 117. Mempertemukan
 118. Menyodorkan
 119. Menceritakan
 120. Mengisahkan
 121. Minta
 122. Meminta
 123. Berdoa
 124. Berharap
 125. Melamar
 126. Memaksudkan
 127. Membawa
 128. Membeli
 129. Membenar-Benar
 130. Memesankan
 131. Meminang
 132. Memohon
 133. Mempersunting
 134. Menagih
 135. Menanyakan
 136. Menawar
 137. Mengajak
 138. Mengambil
 139. Mengharuskan
 140. Menghendaki
 141. Mengorek
 142. Mensyaratkan
 143. Menunang
 144. Menunggu
 145. Menyedot
 146. Menyita
 147. Menyuruh
 148. Merebut
 149. Lantar
 150. Menerbirkan
 151. Meneruskan
 152. Babaran
 153. Beranak
 154. Berputra
 155. Bersalin
 156. Memperanakkan
 157. Menurunkan
 158. Partum
 159. Mengekspresikan
 160. Menggelindingkan
 161. Menyatakan
 162. Menciptakan
 163. Mewujudkan
 164. Membakar
 165. Mengoperasikan
 166. Memeriahkan
 167. Menyemarakkan
 168. Meramaikan
 169. Memanifestasikan
 170. Mengejawantahkan
 171. Membikin
 172. Mereproduksi
 173. Memanggil
 174. Memasukkan
 175. Mengimpor
 176. Menurunkan Hujan
 177. Menyelundupkan
 178. Cetus
 179. Memarakkan
 180. Mencucuh
 181. Menyundut
 182. Mencurahkan
 183. Mengatakan
 184. Mengucapkan
 185. Mengungkapkan
 186. Menuangkan
 187. Menumpahkan
 188. Menyalurkan
 189. Melaksanakan
 190. Melakukan
 191. Melancarkan
 192. Melangsung Kan
 193. Memakai
 194. Mempersiapkan
 195. Menata
 196. Mencipta
 197. Menempa
 198. Menerap
 199. Mengarang
 200. Mengatur
 201. Mengerjakan
 202. Menggarap
 203. Menggelar
 204. Menggubah
 205. Menggunakan
 206. Menjalankan
 207. Menyelenggarakan
 208. Menyusun
 209. Merakit
 210. Merancang
 211. Merealisasikan
 212. Mereka Cipta
 213. Merupakan
 214. Bersit
 215. Membenihkan
 216. Membibitkan
 217. Menyerbukkan
 218. Menjagakan
 219. Menyadarkan
 220. Mencacakkan
 221. Menegakkan
 222. Menggelorakan
 223. Meniupkan
 224. Menghidupkan Kembali
 225. Menyirapkan
 226. Membongkar-Bongkar
 227. Menempelak
 228. Mengorek-Ngorek
 229. Mengungkit-Ungkit
 230. Mengutik-Utik
 231. Mengaktifkan
 232. Memacu
 233. Memecut
 234. Memperhebatkan
 235. Mencepatkan
 236. Mendinamiskan
 237. Mengencangkan
 238. Menggerakkan
 239. Menggiatkan
 240. Mengintensifkan
 241. Menyibukkan
 242. Menyetel
 243. Melangsungkan
 244. Membuatkan
 245. Menempatkan
 246. Menubuhkan
 247. Menyediakan
 248. Menyiapkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menimbulkan adalah menumbuhkan, memajukan, memupuk, mengembangkan, meningkatkan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menimbulkan