113 Sinonim Kata Menunjuk di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 113 sinonim kata 'menunjuk' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menunjuk

 1. Menuding
 2. Memilih
 3. Menentukan
 4. Menetapkan
 5. Mengangkat
 6. Menugasi
 7. Mengacu
 8. Merujuk
 9. Mengunjuk
 10. Mendakwa
 11. Menuduh
 12. Menukas
 13. Menyalahkan
 14. Membebankan
 15. Memasang
 16. Memastikan
 17. Mematok
 18. Memutuskan
 19. Menetakkan
 20. Menyabitkan
 21. Menakdirkan
 22. Menggariskan
 23. Menyuratkan
 24. Menargetkan
 25. Menjadwalkan
 26. Memberlakukan
 27. Mengesahkan
 28. Meratifikasi
 29. Meneguhkan
 30. Mengabadikan
 31. Mengekalkan
 32. Menguatkan
 33. Mengukuhkan
 34. Menyungguhkan
 35. Melantik
 36. Menaruh Harga
 37. Mengharuskan
 38. Mengikat
 39. Mensyaratkan
 40. Mewajibkan
 41. Membatasi
 42. Menakrifkan
 43. Mendefinisikan
 44. Melihat
 45. Menyatakan
 46. Mengambil
 47. Menuruti
 48. Memilah
 49. Memisah-Misahkan
 50. Menapis
 51. Meninting
 52. Menyaring
 53. Menyeleksi
 54. Menyortir
 55. Memanggul
 56. Membawa
 57. Membopong
 58. Memikul
 59. Mendukung
 60. Menenteng
 61. Mengangkut
 62. Mengarak
 63. Menggendong
 64. Menggotong
 65. Mengusung
 66. Menjinjing
 67. Menjulang
 68. Menjunjung
 69. Menyunggi
 70. Melambungkan
 71. Melejitkan
 72. Memasyhurkan
 73. Memopulerkan
 74. Menaikkan
 75. Menenarkan
 76. Mengatrol
 77. Mengorbitkan
 78. Mengharumkan
 79. Menyanjung
 80. Membaiat
 81. Membaptis
 82. Menabalkan
 83. Menahbiskan
 84. Menjadikan
 85. Menobatkan
 86. Mengucapkan
 87. Melakonkan
 88. Memainkan
 89. Memanggungkan
 90. Membawakan
 91. Mementaskan
 92. Mempertunjukkan
 93. Memungut
 94. Mengadopsi
 95. Mengakui
 96. Menganggap
 97. Membahas
 98. Membicarakan
 99. Membincangkan
 100. Mendiskusikan
 101. Memperbincangkan
 102. Memperdebatkan
 103. Mengulas
 104. Mengupas
 105. Acu
 106. Melewa
 107. Membega
 108. Membidik
 109. Mengamang
 110. Mengarahkan
 111. Menggugat
 112. Menggugut
 113. Menodong
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menunjuk adalah menuding, memilih, menentukan, menetapkan, mengangkat.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menunjuk