76 Sinonim Kata Menyambungkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 76 sinonim kata 'menyambungkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menyambungkan

 1. Mempertemukan
 2. Memperhadapkan
 3. Mempertembungkan
 4. Mengonfrontasikan
 5. Menyemukakan
 6. Memperantarai
 7. Mempertalikan
 8. Menautkan
 9. Menghimpun
 10. Menghubungkan
 11. Mengumpulkan
 12. Menjembatani
 13. Menyatukan
 14. Memperlawankan
 15. Mempertarungkan
 16. Memperlagakan
 17. Mengadu
 18. Menyabung
 19. Memasangkan
 20. Membaurkan
 21. Memperumahkan
 22. Mendudukkan
 23. Mengawinkan
 24. Mengijabkan
 25. Menikahkan
 26. Menjodohkan
 27. Menunangkan
 28. Menyandingkan
 29. Menalikan
 30. Mengaitkan
 31. Menyangkutkan
 32. Melekatkan
 33. Melibatkan
 34. Memautkan
 35. Membabit
 36. Membelitkan
 37. Menancapkan
 38. Mencantelkan
 39. Mencantolkan
 40. Menempelkan
 41. Menggandengkan
 42. Menggantungkan
 43. Menggayutkan
 44. Mengikatkan
 45. Menjeratkan
 46. Menumpukan
 47. Menyampaikan
 48. Menyampirkan
 49. Menyangsangkan
 50. Merapatkan
 51. Memangsikan
 52. Melilitkan
 53. Mencampur
 54. Menggabungkan
 55. Merangkaikan
 56. Menjalin
 57. Melapih
 58. Memilin
 59. Memintal
 60. Mengandam
 61. Menganyam
 62. Mengelabang
 63. Mengepang
 64. Menyimpulkan
 65. Merajut
 66. Merangkai
 67. Mempererat
 68. Mengeratkan
 69. Mengikat
 70. Mewujudkan
 71. Mengatur
 72. Menggubah
 73. Menyusun
 74. Mencangkelkan
 75. Cangkel
 76. Meranggitkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menyambungkan adalah mempertemukan, memperhadapkan, mempertembungkan, mengonfrontasikan, menyemukakan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menyambungkan