169 Sinonim Kata Menyetel di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 169 sinonim kata 'menyetel' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menyetel

 1. Mencocokkan
 2. Mengatur
 3. Memasang
 4. Memutar
 5. Mengaktifkan
 6. Menghidupkan
 7. Menyalakan
 8. Memesong
 9. Memusing
 10. Menggisar
 11. Mengisar
 12. Mengitarkan
 13. Melegarkan
 14. Mengedarkan
 15. Memelintir
 16. Memalingkan
 17. Membalik
 18. Membelokkan
 19. Memutar Balik
 20. Mengalihkan
 21. Mengelokkan
 22. Menyesatkan
 23. Menyimpangkan
 24. Mengganti
 25. Mengubah
 26. Berkelemban
 27. Membancuh
 28. Mengacau
 29. Mengadon
 30. Mengaduk
 31. Mengarau
 32. Mengarih
 33. Mengarun
 34. Mengebur
 35. Menggaul
 36. Mengincau
 37. Mengocok
 38. Mengudak
 39. Memainkan
 40. Mempertunjukkan
 41. Membungakan
 42. Menernakkan
 43. Menjalankan
 44. Memampang
 45. Mencantumkan
 46. Menyematkan
 47. Menyuntingkan
 48. Memakai
 49. Mengenakan
 50. Melekatkan
 51. Menempelkan
 52. Merekatkan
 53. Menerap
 54. Memancangkan
 55. Memasukkan
 56. Memuat
 57. Menaikkan
 58. Mengerek
 59. Mengibarkan
 60. Menanam
 61. Menaruh
 62. Menempatkan
 63. Menugaskan
 64. Mematok
 65. Menentukan
 66. Menetapkan
 67. Membangun
 68. Membuat
 69. Mendirikan
 70. Mengoperasikan
 71. Membakar
 72. Membangkitkan
 73. Memarakkan
 74. Menggelorakan
 75. Mengobarkan
 76. Menstarter
 77. Menyulut
 78. Menyundut
 79. Membandingkan
 80. Memeriksa
 81. Mengecek
 82. Memadankan
 83. Memadu
 84. Membetulkan
 85. Menepatkan
 86. Mengakurkan
 87. Menyamakan
 88. Menyerasikan
 89. Menyesuaikan
 90. Menyinkronkan
 91. Cantum
 92. Mancatatkan
 93. Memadukan
 94. Memautkan
 95. Membubuhkan
 96. Menancapkan
 97. Menautkan
 98. Mencecahkan
 99. Menemukan
 100. Menerakan
 101. Menerapkan
 102. Menghunjamkan
 103. Mengikat
 104. Menikamkan
 105. Menjelitkan
 106. Menuliskan
 107. Menusukkan
 108. Menyambung
 109. Menyatukan
 110. Menyelipkan
 111. Menyempilkan
 112. Menyertakan
 113. Menyisipkan
 114. Merangkaikan
 115. Merapatkan
 116. Membanjarkan
 117. Membariskan
 118. Membereskan
 119. Menata
 120. Menderetkan
 121. Mengatak
 122. Mengategorikan
 123. Mengedit
 124. Mengelompokkan
 125. Mengemaskan
 126. Mengeset
 127. Menggolongkan
 128. Mengklasifikasikan
 129. Mengurus
 130. Menjejerkan
 131. Menyusun
 132. Merapikan
 133. Memanipulasi
 134. Mendalangi
 135. Mengasuh
 136. Mengelola
 137. Mengendalikan
 138. Mengerjakan
 139. Menggarap
 140. Mengolah
 141. Mengontrol
 142. Mengotaki
 143. Menyelenggarakan
 144. Menyelesaikan
 145. Menyetir
 146. Merancang
 147. Merekayasa
 148. Merencanakan
 149. Mengarang
 150. Menjalin
 151. Merangkai
 152. Mereka
 153. Meronce
 154. Mendikte
 155. Memerintah
 156. Memacu
 157. Membangunkan
 158. Memecut
 159. Memperhebatkan
 160. Mencepatkan
 161. Mendinamiskan
 162. Mengencangkan
 163. Menggalakkan
 164. Menggerakkan
 165. Menggiatkan
 166. Mengintensifkan
 167. Menimbulkan
 168. Menumbuhkan
 169. Menyibukkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menyetel adalah mencocokkan, mengatur, memasang, memutar, mengaktifkan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Menyetel