322 Sinonim Kata Menyusun di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 322 sinonim kata 'menyusun' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Menyusun

 1. Mengurutkan
 2. Membariskan
 3. Menderetkan
 4. Mengatur
 5. Menjajarkan
 6. Menumpuk
 7. Melonggokkan
 8. Menambun
 9. Menimbun
 10. Berganda
 11. Berlipat
 12. Bertambah
 13. Membanyak
 14. Membiak
 15. Meningkat
 16. Menulis
 17. Memahat
 18. Mencatat
 19. Menggores
 20. Menoreh
 21. Menyalin
 22. Menyurat
 23. Merekam
 24. Mengarang
 25. Menggubah
 26. Melukis
 27. Menggambar
 28. Membatik
 29. Melambung
 30. Melonjak
 31. Membubung
 32. Memuncak
 33. Menanjak
 34. Mengambung
 35. Meninggi
 36. Menjulang
 37. Naik
 38. Beranjak
 39. Berkembang
 40. Berserang
 41. Maju
 42. Merayap
 43. Tumbuh
 44. Terap
 45. Menerap
 46. Memasang
 47. Membuat
 48. Mengikat
 49. Merakit Mesin
 50. Menata
 51. Membenahi
 52. Membereskan
 53. Memelihara
 54. Memimpin
 55. Menentukan
 56. Menertibkan
 57. Mengapikkan
 58. Mengarahkan
 59. Mengatak
 60. Mengedit
 61. Mengelola
 62. Mengemas
 63. Mengeset
 64. Mengurus
 65. Menyehatkan
 66. Menyunting
 67. Menyutradarai
 68. Merangkai
 69. Merapikan
 70. Merawat
 71. Meronce
 72. Melenggekkan
 73. Merangkap
 74. Mengorganisasikan
 75. Mereka
 76. Mengangit
 77. Menjalin
 78. Merakit
 79. Membangun
 80. Membentuk
 81. Mengasaskan
 82. Mengerjakan
 83. Menggarap
 84. Memformulasikan
 85. Merumuskan
 86. Merencanakan
 87. Merancangkan
 88. Memikirkan
 89. Mereka-Reka
 90. Menguraikan
 91. Menceritakan
 92. Mempersiapkan
 93. Mereka-Rekakan
 94. Merangka
 95. Mencari Akal
 96. Mencari Daya Upaya
 97. Mencari Ikhtiar
 98. Membayangkan
 99. Mencita-Citakan
 100. Mengangan-Angankan
 101. Menduga
 102. Mengagak-Agakkan
 103. Mengira-Ngirakan
 104. Bebenah
 105. Membersihkan
 106. Membetulkan
 107. Mengelokkan
 108. Menyelesaikan
 109. Menyempurnakan
 110. Merangkakan
 111. Mengintegrasikan
 112. Mengoordinasikan
 113. Menstrukturkan
 114. Menyistemkan
 115. Memobilisasi
 116. Mengerahkan
 117. Meleretkan
 118. Menjejerkan
 119. Berkemas-Kemas
 120. Berbenah
 121. Berhias
 122. Berjaga-Jaga
 123. Berkeledar
 124. Bersiap Sedia
 125. Bersiap-Siap
 126. Memberes-Bereskan
 127. Membungkus-Bungkus
 128. Mengemasi
 129. Memberesi
 130. Membalut
 131. Membukut
 132. Membungkus
 133. Membuntel
 134. Mengepak
 135. Menghias
 136. Menyiapkan
 137. Menyimpan
 138. Bercerita
 139. Berkisah
 140. Mencipta
 141. Mendongeng
 142. Mengomposisikan
 143. Melapih
 144. Memilin
 145. Memintal
 146. Mengandam
 147. Menganyam
 148. Mengelabang
 149. Mengepang
 150. Menyimpulkan
 151. Merajut
 152. Mempererat
 153. Mempertalikan
 154. Mengeratkan
 155. Menggabungkan
 156. Menggandengkan
 157. Menghubungkan
 158. Menyambungkan
 159. Menyatukan
 160. Merapatkan
 161. Mewujudkan
 162. Gubah
 163. Menazamkan
 164. Menciptakan
 165. Garap
 166. Melakukan
 167. Memproses
 168. Menangani
 169. Menekel
 170. Mengendalikan
 171. Mengolah
 172. Mengusahakan
 173. Memerkosa
 174. Mencabuli
 175. Menceroboh
 176. Menggagahi
 177. Menggauli
 178. Meniduri
 179. Menjamah
 180. Menjimak
 181. Menodai
 182. Menyetubuhi
 183. Menyodok
 184. Menyorong
 185. Merodok
 186. Merogol
 187. Mengekspresikan
 188. Mendirikan
 189. Menegakkan
 190. Mencacakkan
 191. Membina
 192. Mengadakan
 193. Menumbuhkan
 194. Menyelenggarakan
 195. Melaksanakan
 196. Menjalankan
 197. Melajurkan
 198. Membanjarkan
 199. Menangkilkan
 200. Menderekkan
 201. Menguntaikan
 202. Mendalangi
 203. Mengotaki
 204. Merancang
 205. Mencocok
 206. Melubangi
 207. Memusut
 208. Mencacah
 209. Mencoblos
 210. Menindik
 211. Menyunduk
 212. Menyemat
 213. Mencolok
 214. Memacak
 215. Memasak
 216. Menusuk
 217. Menganggit
 218. Menyusuk
 219. Cipta
 220. Menakhlikkan
 221. Menemukan
 222. Menjadikan
 223. Merupakan
 224. Melahirkan
 225. Membikin
 226. Memproduksi
 227. Menelurkan
 228. Menghasilkan
 229. Mereka Cipta
 230. Melancarkan
 231. Melangsung Kan
 232. Melantarkan
 233. Memakai
 234. Membuahkan
 235. Memicu
 236. Mencetak
 237. Mencetuskan
 238. Mendatangkan
 239. Menempa
 240. Menerbitkan
 241. Mengakibatkan
 242. Mengeluarkan
 243. Menggelar
 244. Menggunakan
 245. Mengundang
 246. Menimbulkan
 247. Menyebabkan
 248. Menyulut
 249. Merealisasikan
 250. Menyegehi
 251. Memintasi
 252. Menanggulangi
 253. Mengamankan
 254. Mengatasi
 255. Menuntaskan
 256. Menyudahi
 257. Merampungkan
 258. Memperbaiki
 259. Menyervis
 260. Mereparasi
 261. Berkreasi
 262. Melatih
 263. Melengkungkan
 264. Membengkokkan
 265. Membimbing
 266. Memformat
 267. Mencorakkan
 268. Mendoktrin
 269. Mengacu
 270. Mengajar
 271. Mengelukkan
 272. Menggalang
 273. Menyelaraskan
 274. Menyesuaikan
 275. Merias
 276. Mempercantik
 277. Memperindah
 278. Mendandani
 279. Menyegeh
 280. Membarui
 281. Membedaki
 282. Memermak
 283. Memoles
 284. Memugar
 285. Merehabilitasi
 286. Meremajakan
 287. Merenovasi
 288. Merestorasi
 289. Menghandel
 290. Beberes
 291. Merentangkan
 292. Memupuk
 293. Mengembangkan
 294. Konstruktif
 295. Membantu
 296. Positif
 297. Mengategorikan
 298. Mengelompokkan
 299. Mengemaskan
 300. Menggolongkan
 301. Mengklasifikasikan
 302. Menyetel
 303. Memanipulasi
 304. Mengasuh
 305. Mengontrol
 306. Mengoperasikan
 307. Menyetir
 308. Merekayasa
 309. Mendikte
 310. Memerintah
 311. Mengagendakan
 312. Memrogramkan
 313. Mencadangkan
 314. Menjadwalkan
 315. Melangsungkan
 316. Membuatkan
 317. Menempatkan
 318. Menghadirkan
 319. Menjelmakan
 320. Menubuhkan
 321. Menurunkan
 322. Menyediakan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim menyusun adalah mengurutkan, membariskan, menderetkan, mengatur, menjajarkan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Menyusun