55 Sinonim Kata Merancangkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 55 sinonim kata 'merancangkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Merancangkan

 1. Merencanakan
 2. Memikirkan
 3. Mereka-Reka
 4. Mengarang
 5. Menguraikan
 6. Menceritakan
 7. Menyusun
 8. Mengatur
 9. Mempersiapkan
 10. Mereka-Rekakan
 11. Memasang
 12. Merangka
 13. Mencari Akal
 14. Mencari Daya Upaya
 15. Mencari Ikhtiar
 16. Merakit
 17. Membayangkan
 18. Mencita-Citakan
 19. Mengangan-Angankan
 20. Menduga
 21. Mengagak-Agakkan
 22. Mengira-Ngirakan
 23. Mencalonkan
 24. Membentangkan
 25. Mencadangkan
 26. Mengakukan
 27. Menganjurkan
 28. Mengemukakan
 29. Mengusulkan
 30. Mengutarakan
 31. Menjagokan
 32. Menyarankan
 33. Cadang
 34. Menahan
 35. Meninggalkan
 36. Menyediakan
 37. Menyimpan
 38. Menyisakan
 39. Menyisihkan
 40. Melantaskan
 41. Memajukan
 42. Memperhadapkan
 43. Memperlakukan
 44. Menamakan
 45. Menelantarkan
 46. Mengawamkan
 47. Mengura-Urakan
 48. Menyerukan
 49. Mengagendakan
 50. Menjadwalkan
 51. Menyiapkan
 52. Merancang
 53. Mengabdikan
 54. Menggunakan
 55. Memperuntukkan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim merancangkan adalah merencanakan, memikirkan, mereka-reka, mengarang, menguraikan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Merancangkan