5 Sinonim Kata Nahi di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 5 sinonim kata 'nahi' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Nahi

  1. Tabu
  2. Larangan
  3. Pali
  4. Pantangan
  5. Pemali
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim nahi adalah tabu, larangan, pali, pantangan, pemali.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Nahi