52 Sinonim Kata Narasi di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 52 sinonim kata 'narasi' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Narasi

 1. Tuturan
 2. Bibir
 3. Cakap
 4. Lisan
 5. Mulut
 6. Ucapan
 7. Perkataan
 8. Firman
 9. Kalam
 10. Sabda
 11. Cerita
 12. Paparan
 13. Pemerian
 14. Deskripsi
 15. Elaborasi
 16. Lukisan
 17. Penjabaran
 18. Penjelasan
 19. Tafsir
 20. Taswir
 21. Uraian
 22. Kisahan
 23. Penceritaan
 24. Pemaparan
 25. Pembeberan
 26. Pengisahan
 27. Riwayat
 28. Kisah
 29. Dongeng
 30. Lakon
 31. Stori
 32. Warita
 33. Asal Usul
 34. Sejarah
 35. Gambaran
 36. Sketsa
 37. Alkisah
 38. Anekdot
 39. Fiksi
 40. Karangan
 41. Prosa
 42. Rencana
 43. Babad
 44. Hikayat
 45. Tambo
 46. Bual
 47. Isapan Jempol
 48. Omong Kosong
 49. Tahi Angin
 50. Cerita Anak
 51. Cerita Rekaan
 52. Cerita Khayal
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim narasi adalah tuturan, bibir, cakap, lisan, mulut.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Narasi