56 Sinonim Kata Opa

Terdapat 56 sinonim kata 'opa' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Opa

 1. Aki
 2. Engkong
 3. Eyang Kakung
 4. Kakek
 5. Nenek
 6. Datuk
 7. Emak
 8. Embah
 9. Eyang
 10. Nenekanda
 11. Nenenda
 12. Nini
 13. Ninik
 14. Ninik Mamak
 15. Oma
 16. Aki-Aki
 17. Kakek-Kakek
 18. Engku
 19. Angku
 20. Emang
 21. Mamak
 22. Om
 23. Pakcik
 24. Paman
 25. Bapak
 26. Inyik
 27. Afrit
 28. Bajang
 29. Balung
 30. Begu
 31. Berhala
 32. Cik Wa
 33. Gendembai
 34. Hantu
 35. Jin
 36. Makhluk Halus
 37. Mambang
 38. Maru
 39. Orang Bunian
 40. Orang Halus
 41. Pukang-Pukang
 42. Sampar
 43. Suangi
 44. Setan
 45. Toapekong
 46. Kamitua
 47. Ketua
 48. Leluhur
 49. Pasak Negeri
 50. Patriark
 51. Penghulu Adat
 52. Penunggu
 53. Puaka
 54. Sesepuh
 55. Sintua
 56. Tetua
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim opa adalah aki, engkong, eyang kakung, kakek, nenek.

Artikel Terkait
Sinonim Opa
Penutup

Demikian sinonim kata opa menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***