4 Sinonim Orang Rendahan

Terdapat 4 sinonim 'orang rendahan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Orang Rendahan

  1. Bawahan
  2. Buruh
  3. Kuli
  4. Pegawai Rendah
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim orang rendahan adalah bawahan, buruh, kuli, pegawai rendah.

Artikel Terkait
Sinonim Orang Rendahan
Penutup

Demikian sinonim orang rendahan menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***