35 Sinonim Kata Pandak di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 35 sinonim kata 'pandak' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pandak

 1. Rendah
 2. Aib
 3. Hina
 4. Kecil
 5. Keji
 6. Lembut
 7. Murah
 8. Nista
 9. Pendek
 10. Perlahan
 11. Permulaan
 12. Renek
 13. Ringan
 14. Ringkas
 15. Sedikit
 16. Cepak
 17. Senteng
 18. Sebentar
 19. Sececah
 20. Sejemang
 21. Sejenak
 22. Sejurus
 23. Sekeceng
 24. Sekejap
 25. Sekelebat
 26. Sekilas
 27. Selincam
 28. Sepemakan Sirih
 29. Sepintas
 30. Sesaat
 31. Kompak
 32. Simpan
 33. Singkat
 34. Sontok
 35. Sumir
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pandak adalah rendah, aib, hina, kecil, keji.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pandak