53 Sinonim Pasak Negeri

Terdapat 53 sinonim 'pasak negeri' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pasak Negeri

 1. Tetua
 2. Datuk
 3. Kamitua
 4. Sesepuh
 5. Vlek
 6. Ketua
 7. Patriark
 8. Sintua
 9. Bapak
 10. Kepala Keluarga
 11. Amir
 12. Bos
 13. Kepala
 14. Koordinator
 15. Pelopor
 16. Pemandu
 17. Pemimpin
 18. Pengarah
 19. Penghulu
 20. Presiden
 21. Rais
 22. Pengetua
 23. Aki
 24. Embah
 25. Engkong
 26. Eyang
 27. Inyik
 28. Kakek
 29. Nenek
 30. Opa
 31. Afrit
 32. Bajang
 33. Balung
 34. Begu
 35. Berhala
 36. Cik Wa
 37. Gendembai
 38. Hantu
 39. Jin
 40. Makhluk Halus
 41. Mambang
 42. Maru
 43. Orang Bunian
 44. Orang Halus
 45. Pukang-Pukang
 46. Sampar
 47. Suangi
 48. Setan
 49. Toapekong
 50. Leluhur
 51. Penghulu Adat
 52. Penunggu
 53. Puaka
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pasak negeri adalah tetua, datuk, kamitua, sesepuh, vlek.

Artikel Terkait
Sinonim Pasak Negeri
Penutup

Demikian sinonim pasak negeri menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***