104 Sinonim Kata Pemandu di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 104 sinonim kata 'pemandu' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pemandu

 1. Penunjuk Jalan
 2. Mahdi
 3. Malim
 4. Pemimpin
 5. Perintis
 6. Pelopor
 7. Pemuka
 8. Pemula
 9. Peneroka
 10. Penganjur
 11. Pengasas
 12. Pengiring
 13. Perambah
 14. Pioner
 15. Pembimbing
 16. Pengarah
 17. Mediator
 18. Moderator
 19. Penengah
 20. Penasihat
 21. Advokat
 22. Guru
 23. Instruktur
 24. Konselor
 25. Konsultan
 26. Mentor
 27. Pengacara
 28. Pengasuh
 29. Penginstruksi
 30. Pengkritik
 31. Pengusul
 32. Penyaran
 33. Penyelia
 34. Mualim
 35. Juragan
 36. Juru Mudi
 37. Kapten
 38. Nakhoda
 39. Pemimpin Kapal
 40. Pelatih
 41. Tentor
 42. Tutor
 43. Jembatan
 44. Penghubung
 45. Penyambung
 46. Perantara
 47. Ketua
 48. Amir
 49. Bos
 50. Kepala
 51. Koordinator
 52. Penghulu
 53. Presiden
 54. Rais
 55. Datuk
 56. Kamitua
 57. Pasak Negeri
 58. Pengetua
 59. Sesepuh
 60. Tetua
 61. Pengemudi
 62. Joki
 63. Kusir
 64. Masinis
 65. Pendayung
 66. Penerbang
 67. Pengendara
 68. Pilot
 69. Sais
 70. Sopir
 71. Dosen
 72. Guru Besar
 73. Pembina
 74. Penatar
 75. Pendidik
 76. Pengajar
 77. Pengampu
 78. Penggerak
 79. Penggiring
 80. Penunjuk
 81. Penuntun
 82. Penyuluh
 83. Perangkul
 84. Profesor
 85. Widyaiswara
 86. Orang Tua
 87. Wali
 88. Pengarak
 89. Pembawa
 90. Pengusung
 91. Komandan
 92. Pengatur
 93. Pengawas
 94. Pengelola
 95. Pengendali
 96. Pengurus
 97. Imam
 98. Jagoan
 99. Pemrakarsa
 100. Pendorong
 101. Peninjau
 102. Pentolan
 103. Pionir
 104. Promotor
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pemandu adalah penunjuk jalan, mahdi, malim, pemimpin, perintis.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pemandu