54 Sinonim Kata Pembukaan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 54 sinonim kata 'pembukaan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pembukaan

 1. Prolog
 2. Awal
 3. Introduksi
 4. Pendahuluan
 5. Pengantar
 6. Prelude
 7. Prakata
 8. Preambul
 9. Mukadimah
 10. Alas Kata
 11. Kata Pendahuluan
 12. Kata Pengantar
 13. Prawacana
 14. Sekapur Sirih
 15. Pengantar Kata
 16. Permulaan Kata
 17. Sekacip Pinang
 18. Pengenalan
 19. Perkenalan Awal
 20. Katapengantar
 21. Iftitah
 22. Permulaan
 23. Fatinah
 24. Haluan Kata
 25. Pimpinan
 26. Inaugurasi
 27. Peresmian
 28. Penebangan
 29. Penebasan
 30. Penerokaan
 31. Perintisan
 32. Asal
 33. Dahulu
 34. Depan
 35. Mula
 36. Start
 37. Akar
 38. Induk
 39. Kausa
 40. Pangkal
 41. Pokok
 42. Sebab
 43. Dini
 44. Pagi Buta
 45. Pagi-Pagi
 46. Kurir
 47. Loper
 48. Pembawa
 49. Dasar-Dasar
 50. Punca
 51. Pendamping
 52. Pengiring
 53. Penyerta
 54. Teman
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pembukaan adalah prolog, awal, introduksi, pendahuluan, pengantar.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pembukaan