80 Sinonim Kata Pencegah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 80 sinonim kata 'pencegah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pencegah

 1. Penolak
 2. Penangkal
 3. Penangkis
 4. Pelawan
 5. Pembangkang
 6. Pembantah
 7. Pemrotes
 8. Penahan
 9. Penegah
 10. Penentang
 11. Penepis
 12. Penyanggah
 13. Penyangkal
 14. Tameng
 15. Benteng
 16. Perisai
 17. Azimat
 18. Jimat
 19. Penangkalan
 20. Pencegahan
 21. Preventif
 22. Pemberontak
 23. Penantang
 24. Penghalang
 25. Pembalela
 26. Penghalau
 27. Pengusir
 28. Pendurhaka
 29. Pendaga
 30. Pendagi
 31. Pendebat
 32. Penyempal
 33. Perejah
 34. Oposisi
 35. Babil
 36. Degil
 37. Keras Kepala
 38. Pengawal
 39. Ajudan
 40. Centeng
 41. Garda
 42. Haris
 43. Jagapati
 44. Pelindung
 45. Pengaman
 46. Pengawas
 47. Pengiring
 48. Pengontrol
 49. Penilik
 50. Penjaga
 51. Penunggu
 52. Peronda
 53. Tukang Kepruk
 54. Tukang Pukul
 55. Pengempang
 56. Pembatas
 57. Pembendung
 58. Penampung
 59. Penebat
 60. Penggalang
 61. Penghambat
 62. Pengurung
 63. Penyekat
 64. Perintang
 65. Barikade
 66. Barier
 67. Sawar
 68. Pembantar
 69. Bos
 70. Inspektur
 71. Kepala
 72. Mandor
 73. Nadir
 74. Pemeriksa
 75. Peneliti
 76. Pengamat
 77. Pengelola
 78. Penyelia
 79. Penyelidik
 80. Supervisor
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pencegah adalah penolak, penangkal, penangkis, pelawan, pembangkang.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pencegah