2 Sinonim Kata Pengikutan

Terdapat 2 sinonim kata 'pengikutan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pengikutan

  1. Penyertaan
  2. Pelibatan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pengikutan adalah penyertaan, pelibatan.

Artikel Terkait
Sinonim Pengikutan
Penutup

Demikian sinonim kata pengikutan menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***