6 Sinonim Kata Pensyiar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 6 sinonim kata 'pensyiar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pensyiar

  1. Pendakwah
  2. Dai
  3. Mubalig
  4. Penyebar
  5. Penyeru
  6. Penyiar
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pensyiar adalah pendakwah, dai, mubalig, penyebar, penyeru.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pensyiar