70 Sinonim Kata Pentas di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 70 sinonim kata 'pentas' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pentas

 1. Arena
 2. Forum
 3. Mimbar
 4. Panggung
 5. Platform
 6. Stan
 7. Teater
 8. Balkon
 9. Tribune
 10. Ajang
 11. Gelanggang
 12. Sasana
 13. Dunia
 14. Percaturan
 15. Podium
 16. Badan
 17. Dewan
 18. Diskusi
 19. Kongres
 20. Konvensi
 21. Lembaga
 22. Majelis
 23. Muktamar
 24. Musyawarah
 25. Panel
 26. Pembahasan
 27. Pembicaraan
 28. Perbincangan
 29. Perdebatan
 30. Perhimpunan
 31. Seminar
 32. Sidang
 33. Simposium
 34. Wadah
 35. Melumangkan
 36. Adam
 37. Alam
 38. Ardi
 39. Bentala
 40. Buana
 41. Bumi
 42. Butala
 43. Globe
 44. Jagat
 45. Kosmos
 46. Loka
 47. Manjapada
 48. Mayapada
 49. Mercapada
 50. Negeri Fana
 51. Rat
 52. Semesta
 53. Tempat
 54. Kalangan
 55. Lapangan
 56. Lingkungan
 57. Masyarakat
 58. Bidang
 59. Disiplin
 60. Jurusan
 61. Keahlian
 62. Vak
 63. Siasat
 64. Kancah
 65. Perlagaan
 66. Alun-Alun
 67. Kawasan
 68. Lokasi
 69. Medan
 70. Tanah Lapang
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pentas adalah arena, forum, mimbar, panggung, platform.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Pentas